Fylkestinget godkjenner bompenger på Lønset-Hjelset

Fylkestinget går inn for at E39 Lønset-Hjelset blir delfinansiert med bompenger.

Stor oppgradering: Nye E39 er planlagt med fartsgrense på 90 km/t og midtrekkverk. Her en skisse av krysset på Hjelset med vegløsningen vestover mot Mork. Krysset blir et viktig ledd i infrastrukturen for det nye sjukehuset. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Nyheter

Vedtaket er i tråd med det Statens Vegvesen har anbefalt i sitt handlingsprogram for 2018-2023.

Prosjektet E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekninga Lønset – Hjelset i Molde kommune. Anleggsstart for prosjektet er planlagt i 2019 med ferdigstilling sommeren 2022 - koordinert med tidspunkt for å ta det nye sjukehuset på Hjelset i bruk.

Molde Venstre vil flytte bommen på gamle E39 Lønset-Hjelset nærmere Molde

Mener den planlagte plasseringen av bom vil dele bygda i to


- Av og til er det uforklarlig hvordan et prosjekt kommer inn i Nasjonal Transportplan. Dette prosjektet er egentlig 40 år gammel. Men plutselig oppdager altså Statens Vegvesen at det skal  bygges et sjukehus der, og skjønner at nå er det kanskje på tide å sette i gang. Det måtte et møte ansikt-til ansikt med vegdirektøren til for at de ble klar over det, sier Torgeir Dahl (H).

Vedtaket er identisk med det kommunestyret i Molde gjorde i forrige uke. 


Fylkestinget forutsetter i sitt vedtak at innkrevinga av bompengene skal skje på Hjelset ii begge retninger, i automatiske bomstasjoner både på ny og på dagens E39, og at en gjennomsnittlig bompengetakst må ligge på inntil 27 kroner. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1380 millioner kroner. Bompengeandelen er på 770 millioner kroner.

Frykter tap av bompenger med stor andel elbiler i framtida

– Urettferdig hvis elbil-eiere ikke skal betale for slitasjen på nye E39 mellom Lønset og Hjelset, mener flere partier.