Sjekk hvor god din kommune er på åpenhet:

Under halvparten av kommunene i Møre og Romsdal journalfører sms-er

Selv om Møre og Romsdal er blant fylkene som gjør det best totalt sett, er det også svakheter når det gjelder åpenhet i kommunene på Nordvestlandet.

  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(smp.no) – Noe av det mest slående i Møre og Romsdal er at de store bykommunene Molde og Ålesund gjør det dårlig, med henholdsvis 8,5 og 9,5 poeng. Det til tross for at disse byene burde være godt oppdratt av betydelige lokalavisredaksjoner. Kristiansund redder seg opp på middels bra innsats – med 16,5 poeng, heter det i Åpenhetsindeksen 2018 fra Pressens offentlighetsutvalg.

De har gransket åpenheten i norske kommuner, hvor 30,5 er høyeste mulige poengscore. Poengene er gitt etter 13 punkter/spørsmål om innsynskontroll, hjemmesidesjekk og retningslinjer for publisering i postliste.

Om man ser bort fra Oslo, som både er kommune og fylke, så er kommunene i Sogn og Fjordane landets mest åpne. Det var de også i 2011. Kommunene i Møre og Romsdal ender på fjerdeplass.

Dette kan forbedres

Men det er også store svakheter når det gjelder åpenhet i Møre og Romsdal, ifølge rapporten:

 • Godt under halvparten av kommunene journalfører sms-er med arkivverdig innhold.
 • Det er ellers uhyre svakt at ikke et eneste av de kommunalt eide selskapene/foretakene er registrert med personers roller i KS' styrevervregister.
 • Mange selskaper/foretak fører heller ikke postliste.
 • En del kommuner «vet ikke» om kommunens foretak fører postliste.
 • Litt under halvparten av kommunene får ståkarakter når det gjelder hvor fort de publiserer journalposter i postliste – nemlig innen 1-2 dager. De andre bruker lengre tid (eller har ikke besvart spørsmålet).
 • Drøyt halvparten av kommunene journalfører interne dokumenter, i noen eller i større grad.
 • 12 kommuner får stryk på å svare på innsynskrav innenfor lovens krav.
 • Altfor mange kommuner fjerner journalposter, ofte etter noen måneder.

– Volda kommune, som man skulle tro var blant de fremste på åpenhet – med så mange journaliststudenter i bygda gjennom så mange år, gjør det også svakt: 11,5 poeng, heter det i rapporten.

Dette gjorde kommunene bra

 • Til sammen 20 kommuner besvarer innsynsbegjæringen innenfor lovens krav.
 • Med ett unntak har alle kommuner en bra postlisteløsning på nett.
 • God tilgjengelighet til politiske dokumenter.
 • Ulstein kommune opplyser etter kontradiksjon at informasjon om innsynsrettigheter er utbedret, og nå ligger både veileder, lov og omtale ute.

Averøy og Molde har etter gjentatte oppfordringer ikke svart på spørreskjemaet. Gjemnes kommune var best i fylket med 21 poeng, mens Midsund og Nesset kommuner fikk kun 6 poeng totalt.

Her kan du lese hele rapporten

Sjekk din kommune her

 

Saken ble først publisert i Sunnmørsposten.