Felles satsing for næringsliv i Eide og Fræna

«Hensiktsmessig med et næringsforum som dekker interessene til næringslivet i Hustadvika kommune.»

Møtedeltakere på årsmøtet i Eide Næringsforum.  Foto: Privat

Nyheter

Eide Næringsforum hadde før helga årsmøte, og Ove Silseth i Eide Næringsforum poengterer at kommunereforma har invitert til at også næringslivet bør se på sine samarbeidsformer.

Samarbeid

- Derfor har styrene i Eide Næringsforum og Fræna Næringsforum AS i lengre tid hatt drøftinger om framtidig organisering. Styrene har vært klare på at det vil være hensiktsmessig med et næringsforum som dekker interessene til næringslivet i Hustadvika kommune, heter det i en uttale fra møtet.

Eide Næringsforum hadde årsmøte tirsdag 10.april der de første formelle vedtak om fellesskapet ble gjort. Det neste steget er generalforsamling i Fræna Næringsforum AS som holdes 26.april.

Alt ligger nå til rette for at næringslivet skal ha sin organisasjon på plass i god tid før den nye kommunen er organisert, og møtet mente et større næringsforum være en viktig støttespiller i kommunens næringslivsarbeid. Styreleder i Fræna Næringsforum AS, Kato Dale deltok også på møtet og uttrykte glede over at vi sammen kan få en større organisasjon som kan ta flere næringsrettede oppgaver.

- Eide Næringsforum ser fram til neste trinn i næringslivs-samarbeidet i regionen.

Næringspris

Eide Næringsforum har på sine årsmøter utdeling av Næringsprisen, som for 2017 ble tildelt Visnes Kalk AS. Styreleder Bjørn Melby sa at vi i år gir prisen til en bedrift med røtter tilbake i det forrige århundre, og som gjennom de siste ti-åra har vist evnen til å følge utviklinga og finne nye markeder.
Leder i Visnes Kalk AS, Karl Johan Eide takket for utmerkelsen og orienterte om utfordringene med å velge om ressursene i fjellet skulle tas ut i tunnel med 30-35% utnyttelse av kalken, eller om kostnaden med å ta bort eklogitten og få ut 80-85% av kalken var det riktige. Valget ble det siste, og gjennom markedsanalyser har firmaet funnet anvendelse for eklogitten som i dag leveres bl.a. til overdekking av rør på havbunnen og stabilisering av havvindmølle-fundament. I løpet av våren vil det bli en ny leveranse på mange tusen tonn til Filippinene, noe som bekrefter at markedet ikke er bare lokalt. Også nedgang i papirbruk har gitt reduksjon av kalk til tidligere kunder, og firmaet har skaffet seg nye kunder i andre og nye markeder.

«Nye næringer»

Frode Lillebakk holdt innlegg om Lillebakk Engineering AS og «de nye næringer». Firmaets satsing på overvåking og styringsanlegg var meget interessant. At den digitale verden gir nye muligheter og er noe vi må forholde oss til var alle enige om, og diskusjonen i kaffepausen gikk nok mye på framtidsmulighetene i vårt lokale næringsliv.

Elevprosjekt

Vinnergruppa i skolens innovasjonscamp fikk også presentert sitt prosjekt. I år var det gruppa som hadde prosjektering av Sansehage ved Slettatunet eldresenter som seiret. Det er flott at skolene gir elevene mulighet til å få innblikk i både privat næringsliv som kommunale utfordringer, heter det i uttalen.