LEDER LØRDAG 14. APRIL

Vil Ap og Høyre fortsatt samarbeide?

«Koalisjonen i Molde kan fort gjøre deltakerne identitetsløse.»

Evaluerer: Partisekretær Kjersti Stenseng på moldebesøk torsdag. Der møtte hun fra venstre Egil T. Ekhaugen, Sidsel Rykhus og Thorbjørn Myhre.   Foto: Per Tormod Nilsen

Nyheter

Etter kommunevalget i 2015 satt Arbeiderpartiet med kun åtte av de 47 plassene i Molde kommunestyre. Normalt ville dette medført å sitte som et opposisjonsparti med liten innflytelse på det som skulle vedtas de fire neste åra. Partiet hadde vært gjennom en periode der de ble hardt straffet for moderpartiets rolle i sjukehussaka. Så ble det lansert en samarbeidsgruppe bestående av Høyre (17), Ap (8), KrF (3) og Venstre (3) – totalt 31 representanter som forpliktet seg til å stemme sammen i budsjett- og økonomiplansaker. Og slik har det vært siden. Høyre fikk ordføreren, mens Ap fikk varaordføreren.

Uansett hva Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Borgerlisten eller SV har hatt av forslag, har de ikke hatt mulighet til å nå fram om samarbeidspartiene mente noe annet. At Arbeiderpartiet skulle gå inn i et samarbeid der Høyre hadde reint flertall, var langt fra spiselig for alle Ap-velgere. Særlig reagerte partiveteranene sterkt. Nå er det halvannet år til neste valg, og nå er det tid for evaluering.

Den forhåndsbestemte enigheten i alle viktige saker har vært et demokratisk problem, akkurat som tidligere Ap-topper som Ottar Befring og Kåre Ellingsgård forutså. I dag bestemmes det meste i lukka fora før de åpne politiske møtene. Når saka skal opp til politisk behandling, er resultatet alltid gitt. Det som måtte være av politisk uenighet, er tatt på kammerset uten at motstemmene slipper til i det offentlige rom. Dette er ikke heldig, med tanke på velgernes mulighet til å følge med på den politiske prosessen for hvordan fellesskapets penger skal forvaltes.

Vi er spent på å se hvordan dette vil påvirke neste valg. Hva vet velgerne om hva Arbeiderpartiet har stått for i denne perioden? Å delta i en slik koalisjon som vi har hatt i Molde, er forutsigbart og trygt – men det kan gjøre deltakerne identitetsløse. Hvis partiene ikke klarer å vise seg fram tydeligere, tror vi fort dette kan tjene opposisjonspartiene. Det blir en spennende valgkamp – ikke minst fordi vi nå står foran det første valget der de sammenslåtte kommunene skal få sine nye og større kommunestyrer.