Slik kan bompengene bli innkrevd mellom Lønset og Hjelset

Innkrevingsperioden er planlagt til 15 år, rådmannen foreslår å øke timeregelen for fri passering til to timer.

Hjelsetkrysset og veglinjen oppover mot Mork (Vegarmen opp mot Øverbygda er fjernet etter høring og offentlig ettersyn).  Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Nyheter

Molde: Neste tirsdag får Plan- og utviklingsutvalget bompenger mellom Lønset og Hjelset på bordet. Rådmannens innstilling er basert på et forslag fra Statens vegvesen, og er ikke endelige fastsatte bompriser. Men innstillinga gir et bilde av maksimumsprisen det vil koste å kjøre vegstrekninga fra Lønset til Hjelset.