Lise Klaveness: – Sjøl om spilleren skulle bli dømt, er det ingen selvfølge at han skal bli sagt opp

Er det greit å la tiltalt MFK-spiller spille kamp?

Er det riktig av Molde Fotballklubb å la en spiller tiltalt for voldtekt fortsette å spille kamper?

UENIGE: – Sjøl om spilleren blir dømt og får straff, er det ingen selvfølge at han blir sagt opp, sa jurist og fotballekspert Lise Klaveness i Dagsnytt 18. Mens Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ, mener MFK gir et dårlig signal ved å la ham spille mens han er tiltalt.   Foto: NRK

Nyheter

Spørsmålet ble tatt opp i NRK P2s daglige debattprogram Dagsnytt 18 tirsdag, med motsatte syn hos de to debattantene:

Jurist og fotballekspert Lise Klaveness mener MFK gjør det riktige ved å la tiltalte spille.

Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ, mener det gir helt feil signal, ikke minst til klubbens kvinne- og jentelag.

– Har ansvar som forbilder

Kristiansen sa at MFK som klubb og fotballspillere har et ansvar fordi spillerne er forbilder. – Hva slags signal sender det om hva som er OK å gjøre for en fotballspiller? Jeg syns Molde kan ta et grep, sjøl om han ikke er dømt.

Hun la vekt på at det faktisk foreligger en tiltale:

– Når en tiltale først er tatt ut, er det veldig alvorlig. I Norge blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Kun 11 prosent (ca. 1 av 10, red.anm.) av disse anmelder voldtekten. Og blant dem som blir anmeldt, blir 8 av 10 henlagt. Så det er veldig sjelden politiet faktisk tar ut tiltale. Da kan Molde anerkjenne at det her har skjedd noe alvorlig, og sende signal om at det ikke er greit.

Flere måtte gå i media

Kristiansen trakk også paralleller til mediebransjen, der flere har sluttet i jobben som følge av seksuell trakassering

– Det var ikke før MeToo at det de gjorde, fikk konsekvenser, etter at de hadde skapt en utrygg arbeidsplass for mange kvinner i mange år. Jeg tenker MFK må komme seg inn i 2018 og se at dette gjelder dem.

– Molde gjør det riktige

Klaveness mente på sin side at sammenlikningen med media er feil, siden de medieansatte som måtte slutte, hadde begått overtramp på jobb.

– Det er nettopp det at de skapte utrygge arbeidsplasser som gjorde at de måtte trekke seg. Men her (i MFK-saka, red.anm.) er det snakk om en ugjerning som angivelig er begått på fritida. Det er der det prinsipielle skillet går, sa hun. Og:

– Da mener jeg Molde gjør det riktige ved å avvente dommen. Hvis de hadde suspenderte spilleren nå, mener jeg det ville vært brudd på spillerkontrakten. Det skal mye til å suspendere folk for kriminelle handlinger når det ikke er knyttet til ditt arbeidsforhold.

Voldtekt ingen privatsak

Cathrine Linn Kristiansen var uenig, og pekte på at vold mot kvinner ikke er noen privatsak:

– Det burde også gå utover ham som fotballspiller. Men Molde sitter passive og lar ham fortsette å spille.

Klaveness, som altså er jurist, sa at det selvsagt ikke er en privatsak å voldta kvinner:

– Det er tvert imot en offentlig sak. Det er derfor det blir en offentlig straffesak, sa hun.

Kjernepunktet er imidlertid at MFK-saka gjelder fritida:

– Det er en veldig stor og prinsipiell forskjell på dette, og på trakasseringssaker på arbeidsplassen eller i regi av arbeidsplassen, eller saker der du misbruker din stilling, sa hun.

Koker ned til omdømme

Klaveness understreket at et viktig prinsipp i Norge er at folk er uskyldige til det motsatt er bevist. – Så Molde ville nok vært på tynn is om de hadde suspendert spilleren nå.

Hun mente at klubben heller ikke har mulighet til å sette ham på benken: – Det er bare sportslige vurderinger som skal legges til grunn for å sette spillere på benken.

Det er ikke engang gitt at spilleren skal sies opp hvis han blir dømt, mener Klaveness.

– Det å bli dømt til straff i Norge, innebærer ikke yrkesforbud. Men sjølsagt – det er en profilert stilling, man blir ilagt en betegnelse som forbilde, sjøl om det ikke er kjernen i stillinga. Og man kan tenke seg at Molde ser på sine spillere som ambassadører, og at det kan tolkes inn i kontrakten. Det blir det opp til Molde å vurdere, hvis spilleren blir dømt, sa hun.

Og:

– Jobben som fotballspiller er ikke et tillitsverv, og ikke et lederverv. Han skal ut og spille fotball. Man har selvfølgelig sympati og respekt for at folk reagerer på det, og Molde må lytte til den omtalen dette får. Men det vil til slutt være et omdømmespørsmål som Molde må ta stilling til.

Her kan du høre radiodebatten hos NRK (ekstern lenke), innslaget begynner etter 39 minutter.

PS: MFK har tidligere overfor Romsdals Budstikke gjort det klart at klubben ikke vil kommentere forhold rundt tiltalen utover det de allerede har gjort.