Kronos Titan: For dyrt å sende syre til Raudsand l Bergmesteren: – Ikke avgjørende

Kronos-nei til Raudsand

Kronos Titan i Fredrikstad vil ikkje sende svovelsyre til et eventuelt deponi på Raudsand. Bergmesteren Raudsand / Stena avviser at det vil bety problem for deres prosjekt.

– BLIR FOR DYRT: Kronos Titan i Fredrikstad mener det blir for kostbart å frakte svovelsyre til Raudsand. De går derfor inn for Brevik-alternativet i sitt høringssvar. Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena Recycling, tilbyr å ta noe av regningen.   Foto: Øivind Leren

Nyheter

I høringsrunden om forslaget til planprogram for mulig deponi for farlig avfall i Brevik, har Kronos Titan levert høringssvar, og anbefaler Brevik-alternativet.