Rauma-ordføreren mener kommunen står sterkt i erstatningssaka om helsehuset

Tømmer ikke kassa sjøl om en kanskje må punge ut med 25 millioner

Skulle Rauma kommune bli dømt til å betale Veidekke over 25 millioner kroner, vil det likevel ikke bety at kommunekassa tømmes.

SPEKULASJON: – Jeg ser at enkelte spekulerer i at et tap vil ruinere kommunens økonomi. Det er ikke tilfelle, sier ordfører Lars Hustad.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Spekulasjonene har gått høyt om hva som vil være konsekvensene for Rauma kommune dersom kommunen må betale erstatning til entreprenøren som ikke fikk oppdraget med å bygge Åndalsnes helsehus, men som har krevd Rauma kommune for opptil 25,7 millioner kroner.

– Har ei god sak

Ordfører Lars Olav Hustad fulgte rettsbehandlingen i Romsdal tingrett denne uka. Hustad vil ikke begi seg inn på spekulasjoner om økonomiske virkninger for kommunen dersom dommen skulle gi Veidekke medhold i kravet.

– Vi forholder oss til at vi mener vi har ei god sak og står sterkt. Jeg vil ikke spekulere noe i økonomien rundt kravet fra entreprenøren, sier Hustad til Romsdals Budstikke.

– Har kommunen penger til å punge ut med 25,7 millioner kroner i fall det blir utfallet?

– Jeg ser at enkelte spekulerer i at et tap vil ruinere kommunens økonomi. Det er ikke tilfelle. Skulle Rauma kommune bli dømt til å betale erstatning, må vi øke lånet på helsehuset tilsvarende, med en nedbetalingstid over 40 år, sier ordfører Hustad.

Regnestykker

Et enkelt regnestykke viser at virkningen for kommunens økonomi kan bli følgende:

1: Kommunen frifinnes. Da slipper Rauma kommune å betale noe som helst. Eller:

2. Veidekke vinner fram med kravet om 25,7 millioner kroner i erstatning. Fordelt over 40 år vil det koste Rauma kommune drøyt 642.000 kroner i avdrag per år, pluss cirka 510.000 kroner i renter, totalt 1,15 millioner kroner i året. Eller:

3. Veidekke får delvis medhold i erstatningskravet. Tilkjennes Veidekke eksempelvis 10 millioner kroner i erstatning, vil det bety 250.000 kroner i årlig avdrag og rundt 200.000 kroner i renter per år. Totalt rundt 450.000 kroner.

Dommen i erstatningssaka om Åndalsnes helsehus vil ifølge sorenskriver Svein Eikrem falle i mars.