LEDER LØRDAG 10. FEBRUAR

Hvordan skal Molde bruke Lundavang?

Trenden er at mange vil bo sentrumsnær og urbant.

Indrefileten: Mange venter på om dagens sjukehusområdet kan legges ut til boligbygging.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Når sjukehuset på Hjelset står ferdig om fire år, blir store områder på Lundavang ledige. Totalt blir 37.500 kvadratmeter frigitt når helseforetaket flytter virksomheten to mil østover. Nå starter kampen om hva som skal skje med det attraktive området. Helt avgjørende vil være om det blir gitt føringer i samhandlingsreformen om den videre bruken av bygningene der det har vært pasientaktivitet.

Hvis det skulle være slike klausuler, vil prisen på området synke som en stein. Og det er dårlig nytt for sjukehusøkonomien. Det er naturlig at Molde kommune kjøper dette området og lager en ny reguleringsplan. De gamle bygningene som står på området – som det store sjukehusbygget – er vanskelig å skulle bygge om til annen aktivitet. Trolig må det rives for å gi plass til nye bygg som er tilpasset dagens krav.

Mange har pekt på dette området som Moldes neste store boligområde. Men i kommunestyret denne uka gikk Ola Sønderland fra Miljøpartiet De Grønne ut og mente at boligmarkedet «går av seg sjøl», og at det var viktigere å se på hvilke funksjoner som kan skape aktivitet og arbeidsplasser på Lundavang.

Vi synes det er positivt å tenke bredt når dette området skal planlegges, men vi tror det er farlig å tro at boligmarkedet styrer seg sjøl. Her har kommunen en viktig jobb med å legge til rette for attraktive steder å bo i byen. Tendensen er klar: Folk ønsker å bo sentrumsnært og urbant. Og det har man mulighet for å regulere for på Lundavang.

Akkurat nå er det ikke mangel på næringsareal i Molde, mens presset er konstant relativt høgt på boligmarkedet. Den erfarne eiendomsmekleren Peder Norman Raknes sa i fjor at en ny boligbydel på Lundavang ville være et positivt løft for byen. Det er plass til flere hundre boliger der, og med tanke på markedet må boligutbyggingen skje etappevis over flere år. Men først haster det med å få avklart eventuelle klausuler man trenger å ta med i betraktningen før et kjøp. Vi synes det vil være uklokt å selge et så stort område med store, gamle bygninger til kommunen uten at kjøperen skal kunne bruke det fritt.