Gir tydelig vegledning til avgangselevene

Alle avgangselever ved de videregående skolene her i området får tilbud om informasjon fra helsesøster, politi og SMISO.
Nyheter

Molde: – Vi har gjennomført dette i mange år, de siste årene har også SMISO vært en del av dette primærforebyggende arbeidet, forteller Tone Elisabeth Furuli, helsesøster og koordinator for Helsestasjon for ungdom og videregående skole.