Vil videreføre støtten til Moldejazz

Får millioner fra fylkeskommunen.
Nyheter

Kultur- og folkehelseutvalget møtes førstkommende onsdag. Da skal de fastslå pengestøtten til de regionale kulturinstitusjonene i fylket. Nærmere 43 millioner kroner skal fordeles.

Fylkesrådmannen foreslår i sin innstilling å videreføre driftstilskuddet til Moldejazz på linje med i fjor, men oppjustert med 2,6 prosent for inflasjon.

– For 2018 er den statlige andelen redusert med fem prosent. Molde kommune har signalisert at de vil opprettholde tilskuddet på samme nivå som 2017, og fylkesrådmannen tilrår at Møre og Romsdal fylkeskommune gjør det samme, heter det i innstillingen.

Dersom dette blir vedtatt, vil Moldejazz motta et driftstilskudd på 2.495.000 kroner fra fylkeskommunen i inneværende år – i tillegg til et husleietilskudd på 786.000 kroner.

Forslaget til vedtak viser at også de øvrige kulturinstitusjonene får justert opp støtten med mellom 2,0 og 2,7 prosent. Pengene er foreslått fordelt på følgende måte:

Atlanterhavsparken, driftstilskudd: 3.284.000 kroner
Atlanterhavsparken, prosjekttilskudd: 250.000 kroner
IKA Møre og Romsdal: 3.012.000 kroner
Møre og Romsdal kunstnersenter: 1.894.000 kroner
Moldejazz, driftstilskudd: 2.495.000 kroner
Moldejazz, husleietilskudd: 786.000 kroner
Operaen i Kristiansund: 3.736.000 kroner
Geirangerfjord Verdsarv: 1.673.000 kroner
Nordmøre museum: 5.637.000 kroner
Romsdalsmuseet, driftstilskudd: 5.107.000 kroner
Romsdalsmuseet, husleietilskudd: 1.700.000 kroner
Sunnmøre museum: 5.870.000 kroner
Reservepost museum: 1.100.000 kroner
Teatret Vårt, driftstilskudd: 6.394.000 kroner
Teatret Vårt, husleietilskudd: 2.104.000 kroner
VOFO (Voksenopplæringsforbundet), drift/sekretariat: 308.000 kroner
VOFO, rammetilskudd studieorganisasjon: 821.000 kroner