Salmon Evolution AS satser i Fræna:

Skal lage 100 millioner laksemåltid i året

– Det er heftig, men potensialet er stort, sier Ingjarl Skarvøy, daglig leder i Salmon Evolution AS. Selskapet planlegger å bruke tre milliarder kroner på å bygge oppdrettsanlegg i et gammelt steinbrudd i Fræna.
Nyheter

– Det er et stykke igjen. Vi er fortsatt tidlig i prosessen. Men det går den rette vegen. Det blir mer og mer realistisk, sier Ingjarl Skarvøy fra Eide til Romsdals Budstikke.

Skarvøy er daglig leder i Salmon Evolution AS som planlegger å etablere et anlegg for landbasert oppdrett av laks i det gamle steinbruddet på Indre Harøy i Fræna. Ferdig utbygget vil anlegget ha tillatelse til å ha inntil 13.300 tonn fisk stående og årlig produsere nærmere 30.000 tonn laks. Selskapet skal skape 100 millioner laksemåltider i året. Det vil være et av de største landbaserte anleggene i sitt slag.

Lokal verdiskapning

Dersom planene blir realisert kan det bety investeringer på rundt tre milliarder kroner og 75 nye arbeidsplasser knyttet direkte til anlegget. I tillegg kommer en rekke arbeidsplasser knyttet til virksomheten, som slakteritjenester, smoltproduksjon, transport og andre tjenester.

– Slakting av 25.000 tonn vil bety et betydelig antall arbeidsplasser, kanskje opp mot 80-100, mener Skarvøy.

– Det som er avgjørende nå er at vi får godkjent konsesjonssøknaden. Den skal innom mange sektormyndigheter, før fylkeskommunen tar sin avgjørelse. Vi håper det kan skje i februar.

Skarvøy jobber fulltid med planleggingen av prosjektet.

– Det er en del som gjenstår. Vi må få finansieringen på plass. Det er et veldig stort prosjekt, og det kan være naturlig å ta utbyggingen trinnvis. Får vi konsesjon tar vi sikte på å starte byggingen av første trinn i 2019. Da kan vi sette ut den første fisken i 2020. Anlegget kan stå ferdig utbygget i 2025. Da kan det være snakk om tre milliarder i investeringer, sier Skarvøy.

– Hvordan får dere hentet inn så mye kapital?

– Denne prosessen er i gang, og det skal jobbes både mot potensielle investorer, finansinstitusjoner og virkemiddelapparatet. Det er en krevende jobb hvor flere partnere er og vil bli involvert for å realisere prosjektet, sier Skarvøy.

– Det er mye penger?

– Det er store summer, men i denne næringa er det de store talls lov som gjelder.

Framtidsrettet

Salmon Evolution søker om konsesjon for hele prosjektet på en gang.

– Hvorfor det?

– Vi ser et stort potensial og det er viktig å synliggjøre potensialet. Oppdrett er definitivt en framtidsbasert næring. Lakseprisen har nylig vært all time high. Den har gått litt ned nå, men ligger likevel i overkant av 50 kroner kiloen. Det er svært bra, og gjør at vi har veldig stor tro på lønnsomhet i dette.

Perfekt

Skarvøy mener området på Indre Harøy er nærmest perfekt for landbasert oppdrett.

– Nærheten til sjøen og tilgang på ubegrensa mengder med rent sjøvann er avgjørende for satsingen. Området er over 120 mål og vil være byggeklar i løpet av året og har potensial for en betydelig landbasert produksjon, sier Skarvøy.


Lang erfaring

Bak Salmon Evolution står etablerte selskap og folk med lang erfaring fra oppdretts- og fiskerinæringen. Hovedaksjonæren i selskapet er Romsdalsfisk AS med 85 prosent av aksjene, og eies igjen av Per Olav Mevold, Kristofer Reiten og Jonny Småge. Romsdalsfisk er eier i Vikenco, som driver med slakting og foredling av laks. Ingjarl Skarvøy eier de resterende 15 prosentene i Salmon Evolution. Skarvøy har jobbet over 25 år i oppdrettsnæringen. Han har de siste 10 åra jobbet i Raumagruppen/Salmar Organic som daglig leder og som regionleder.

– Fantastisk

Fræna kommune har jobbet hardt for å få virksomhet til industriområdet på Indre Harøy. Det var kommunen som tok initiativ overfor Romsdalsfisk og presenterte området og mulighetene.

Siden den første kontakten har ordfører Tove Henøen fulgt nøye med i utviklingen av planene. Hun er optimist.

– Dette vil selvfølgelig bety svært mye for kommunen. Vi har hatt oppdateringsmøter og de siste meldingene vi har fått er at alt er i rute, sier Henøen,

Rådmann Anders Skipenes er også særs positiv til prosjektet.

– Det vil være en næringsvirksomhet som kommunen i høgeste grad vil legge til rette for.

Torsdag hadde politikerne i plan- og økonomiutvalget konsesjonssøknaden fra selskapet til uttalelse. Den ble svært godt mottatt.

– Dette er enormt positivt. Det er snakk om en investering som er nesten like stor som sjukehuset. Den største industriinvesteringen i Romsdalsregionen på mange, mange år, mener Jan Arve Dyrnes fra Arbeiderpartiet.