Jarle Sanden gir seg etter nesten 25 år som museumsdirektør:

Hvem blir ny sjef på Romsdalsmuseet?

Styret lyser umiddelbart ut stillingen som direktør på Romsdalsmuseet.

Gir seg som direktør: Romsdalsmuseets direktør Jarle Sanden vil gå av med pensjon i løpet av 2018. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Jarle Sanden har varslet Romsdalsmuseets styre at han vil gå av ved oppnådd aldersgrense i løpet av 2018. Sanden har vært direktør siden 1994, men fikk sin første faste stilling her allerede i 1980. Den gang som avdelingsleder for Fiskerimuseet.

Styret varsler at de vil lyse ut stillingen umiddelbart, og at de ønsker å ansette en ny direktør i løpet av året.

- Slik styret ser det har det i denne perioden på nesten 25 år med Jarle Sanden som museumsdirektør vært en god utviklingsperiode og en sterk vekst for Romsdalsmuseet både når det gjelder samlingene, publikumstilbudet og publikumsbesøket, som i sum har befestet museets plass i det regionale kulturbildet, heter det i en pressemelding skrevet av styreleder Anders Talleraas.

Sanden har i perioden siden 1994 vært ute med permisjon ved et par anledninger. Blant annet ett år hvor han var reiselivssjef for Molde.