Fem leverandører vil bygge akuttsjukehuset på Hjelset

Det nye akuttsjukehuset slik det er tenkt på Hjelset.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg.  Foto: Helse MR

Nyheter

Fredag 12. januar klokka 12 gikk fristen ut for å søke om å bli prekvalifisert for oppdraget. Tre norske og to utenlandske leverandører har meldt seg på i konkurransen.

– Vi er glad for den store interessen for oppdraget og er allerede i gang med gjennomgangen av søknadene. Fram til 26. januar skal vi sjekke om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskrava, samt velge ut 3-5 leverandører som blir invitert til å levere tilbud, sier prosjektdirektør Helle Jensen i ei pressemelding fredag.

Akuttsjukehuset på Hjelset vil sammen med det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund utgjøre det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

– Håper vi ser spaden i jorda snart

– En skikkelig milepæl for nysjukehuset, sier stortingsprepresentant Helge Orten etter at Stortinget har vedtatt nytt sjukehus på Hjelset.


Konkurranse med forhandling.

Konkurransen om oppdraget med å bygge akuttsjukehuset blir gjennomført av Sykehusbygg på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal og er ein konkurranse som gjennomføres med forhandlingar. Informasjon om navn på tilbydere og lignende blir derfor ikke offentliggjort før valget av leverandør er gjort.

– Leverandørene som blir valgt ut i første runde, får frist til 20. april for å sende inn sine tilbud. Deretter gjennomfører vi forhandlinger før vi velger ut leverandøren som har gitt det beste tilbudet ut i fra tildelingskriteria, pris, oppgaveforståing og tilbudt kompetanse, sier Jensen.

Sunnmøringer vil møblere nysjukehuset

Enkelte på Sunnmøre håpar at det nye sjukehuset i Molde blir minst mogleg. Det gjeld ikkje alle innan møbelbransjen