Endringer i bussrute 531 fra mandag 22. januar

Slik får bussen bedre tid til å rekke ferja fra Mordalsvågen.
Nyheter

Fra og med mandag 22. januar vil fire av avgangene på rute 531 Molde-Hollingsholm-Malmeskiftet bli flytta fram med fem minutt. På hverdagene blir avgangen fra Molde trafikkterminal 11.15 flytta til 11.10, avgangen klokka 12.15 til 12.10, avgangen klokka 13.15 til 13.10, og avgangen 14.15 til 14.10. Endringene vil føre til at bussene får bedre tid til å rekke ferja på Mordalsvågen ferjekai.