Konsernsjef i NHST Media Group går av

Slutter i stillingen 1. februar.
Nyheter

Gunnar Bjørkavåg (57) og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Det har vært en god og grundig prosess som har ført fram til at Bjørkavåg fratrer sin stilling, opplyser NHST.

– Gunnar Bjørkavåg har ledet konsernet i 18 år og i ulike faser. I denne perioden har mediebransjen gjennomgått betydelige endringer. Gunnar har ledet konsernet med stødig hånd og han har levert betydelige bidrag til den posisjonen konsernet i dag nyter godt av, sier styrets leder Anette Olsen i en kommentar.

– Jeg vil takke alle ansatte, styremedlemmer og forretningsforbindelser for meget godt samarbeid i disse 18 årene. Jeg ønsker lykke til videre, og har stor tro på konsernets muligheter. Særlig nå – etter betydelig digital fremgang de siste årene, sier Gunnar Bjørkavåg.

Bjørkavågs uttalelser om kjønnsbalanse i konsernledelsen i NHST Media Group, som blant annet eier avisene Dagens Næringsliv og Morgenbladet, vakte sterke reaksjoner i flere leire.

I en epost til Dagens Næringsliv skrev Bjørkavåg følgende:

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer. Framtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, skrev Bjørkavåg

I november ble det innkalt til ekstraordinært styremøte for å diskutere uttalelsene. Det ble da bestemt at Bjørkavåg skulle fortsette som konsernsjef.

Bjørkavåg er berettiget til 18 måneders lønnsvederlag, opplyser NHST.