Forbudt å fôre hjortevilt i vinter

Forbudet omfatter hele landet, og er et tiltak for å hindre mulig spredning av skrantesjuke.

FORBUDT Å FÔRE: Det er forbudt å fôre hjortevilt i vinter.  Foto: NTB/Scanpix

Nyheter

I vinter er det ikke lov til å fôre hjortevilt ved å legge ut fôr eller sette ut saltslikkesteiner. Forbudet omfatter hele landet, og er et tiltak for å hindre mulig spredning av sjukdommen skrantesjuke, det melder Mattilsynet region Midt.

16 tilfeller i Norge

CWD, også kalt skrantesjuke, ble for første gang oppdaget i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella våren 2016. Dette var det første tilfellet av sjukdommen på reinsdyr, og det første tilfellet av den smitsomme sjukdommen i Europa. Totalt er det påvist 16 tilfeller i Norge så langt.

12 tilfeller på villrein i Nordfjella, to på eg i Selbu, et tilfelle på elg i Lierne, og et tilfelle på villhjort i Gjemnes.


Alarm om skrantesjuke på hjortevilt

Jegerar er kalla inn til møte etter at det er påvist positiv prøve av skrantesjuke på ein hjort felt i Gjemnes. 

Ifølge Mattilsynet region Midt kan undersøkelser tyde på at vi har to former for skrantesjuke. Der en form er svært smittsom, mens den andre opptrer mer spontant og er smittsom i mindre grad.

For den svært smittsomme varianten, kan et sykt dyr som spiser av, sikler eller urinerer i utlagt fôr kunne spre smitten videre til andre hjortevilt som oppsøker stedet. Direkte kontakt mellom hjortevilt kan også overføre smitte. Forhold som får hjorteviltet til å samle seg øker smittefaren. Utlegging av fôr eller saltslikkestein samler hjorteviltet, og vil derfor kunne bidra til spredning av smitte, skriver Mattilsynet.

Dødelig sjukdom

Det kan i helt spesielle tilfeller søkes til Mattilsynet om tillatelse til kortvarig fôring av ville hjortedyr. Dete kan være nødfôring, av hensyn til trafikksikkerhet, og ved merkings- og forskningsprosjekter. Det gis ikke tillatelse til utsett av saltstein.

Skrantesjuke fører til gradvis tap av nerveceller, og det kan ta flere år før smittede dyr viser symptomer. Men når de først blir sjuke er vekttap og endret oppførsel de mest fremtredende symptomene. Sjukdommen er dødelig.

Det er svært liten risiko for at sjukdommen skal smitte til mennesker, men ut ifra et føre var-prinsipp vil dyr som tester positivt ikke godkjennes som mat, melder Mattilsynet.