Dømt for å ha sprayet ekskjæresten i ansiktet med selvforsvarspray

Frifinnes for en lignende episode samme kveld.
Nyheter

En mann i 20-åra måtte møte i Romsdal tingrett, tiltalt for flere forhold. I mai 2017 skal mannen ha sprayet en annen mann i ansiktet med selvforsvarspray på en bensinstasjon i Molde. Samme kveld skal han også ha sprayet sin tidligere kjæreste i ansiktet med samme spray.

Mannen står også tiltalt for å ha oppbevart laserpekere i laserklasse fire, uten nødvendig godkjenning.

Tiltalte møtte i retten. Han erkjente de faktiske forhold beskrevet i tiltalebeslutningen, men erklærte seg ikke skyldig.

Retten mottok forklaring fra tiltalte og fire vitner.

Følte seg truet

I mai 2017 var tiltalte på en bensinstasjon i Molde. Der var også hans tidligere kjæreste og en annen mann.

Tiltalte hadde med seg en boks med selvforsvarspray. Ifølge mannen hadde han på lovlig vis kjøpt boksen med selvforsvarsspray, noe også retten legger til grunn. Han hadde tatt med seg selvforsvarsprayen fordi han følte seg truet av ekskjæresten og omgangskretsen hennes etter bruddet.

Mannen som kom sammen med ekskjæresten til tiltalte var beruset da han ankom. Tiltalte sprayet selvforsvarspray i ansiktet og øynene til mannen. Det som skal ha skjedd i forkant er uklart. Tiltalte mente mannen hadde vært truende mot han, og oppfattet det som om han ville gå til angrep. Mannen husker lite fra selve hendelsen, men ser ikke bort fra at tiltalte kunne oppfatte han som truende.

Etter en samlet vurdering har retten, under betydelig tvil, kommet fram til at tiltalte må frifinnes for forholdet. Retten kom fram til at de ikke kan se bort fra tiltaltes forklaring om at han selv trodde at mannen var i ferd med å gå til voldelig angrep, og at han etter egen oppfatning befant seg i en nødvergesituasjon.

Havnet på sjukehus

Senere samme kveld kjørte mannen til Fræna. På turen ble han oppringt av ekskjæresten som ønsket å snakke med han. Da de to traff hverandre, ble tiltalte værende i bilen. På dashbordet i bilen til tiltalte lå en av eiendelene til fornærmede. Hun ville ha den tilbake, men tiltalte nektet å gi den fra seg.

Fornærmede strakk seg inn i bilen i et forsøk på å hente gjenstanden. Da sprayet tiltalte henne i ansiktet med selvforsvarsprayen. Hun falt ned på bakken. Tiltalte gikk ut av bilen, tok tak i henne og sprayet henne i bakhodet og håret, før han forlot stedet.

Fornærmede tok kontakt med ambulanse, og ble kjørt til sjukehus, hvor øynene og ansiktet ble skyllet.

Tiltalte erkjente at han hadde brukt selvforsvarspray mot ansiktet hennes, men at det ble gjort i  selvforsvar, siden han trodde hun skulle slå ham da hun strakk seg inn i bilen.

Retten mener tiltalte handlet med forsett, og at han var klar over det fysiske ubehaget han ville påføre fornærmede.

Ikke nødvendig godkjenning

I forbindelse med hendelsen ble det gjennomført en ransaking av tiltaltes bolig. Der fant politiet flere laserpekere som tilhørte laserklasse 4. Ifølge strålevernforskriften er det nødvendig med godkjenning for å inneha slike. Tiltalte hadde ikke en slik godkjenning.

Mannen frifinnes for hendelsen på bensinstasjonen, men dømmes for hendelsen med ekskjæresten og for å ha obevart laserpekere. Han dømmes til betinget fengsel i 21 dager, med en prøvetid på to år. Han må betale en bot på 5000 kroner til statskassa. Han dømmes også til inndraging av tre laserpekere. Han må betale 3000 kroner i saksomkostninger.