LEDER LØRDAG 30. DESEMBER

Går inn i nytt år med økt optimisme

«For lokale bedrifter er heimvendte studenter attraktiv arbeidskraft.»

jobbjakt: Trine Ødegård Olsen og Sine Alise Hansen oppdaterte seg på jobbmarkedet i Molde under jobbmessa i romjula. Foto: Erik Birkeland  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Mange brukte romjula til å orientere seg i arbeidslivet eller jakte på framtidige ansatte. I Molde var over 500 innom dørene på rådhuset der 40 utstillere presenterte seg og orienterte om jobbmuligheter. Også i Ålesund var det jobbmesse i romjula. 32 bedrifter og 300 besøkende deltok på «Sjekk inn».

For bedriftene er dette en god mulighet til å møte studenter som er heime på juleferie. Noen jakter sommerjobb, andre tenker langsiktig. Og for bedriftene er heimvendte studenter attraktiv arbeidskraft på sikt. Har du lokal tilhørighet, er du gjerne stabil arbeidskraft over tid.

Bare på jobbmessa i Molde var det 170 ledige stillinger man kunne søke på. Og det avspeiler litt det vi så i årets siste rapport fra Nav når det gjelder arbeidsledighet i Møre og Romsdal. Det er ti år siden vi har hatt en tilsvarende nedgang i ledigheten gjennom et helt år. Rett før jul var 2,4 prosent av arbeidsstokken helt uten arbeid. Dette er 3421 personer, mens 1136 personer var i ulike arbeidsmarkedstiltak.

Ledigheten er klart størst blant menn. Både i Romsdal og på Nordmøre er det dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner. Dette sier også litt om hvilke bransjer som har slitt de siste par åra. Det er innenfor oljebasert industri at det har forsvunnet mange arbeidsplasser, men også her ser vi klare tegn til lys i tunnelen.

Det er all grunn til å være optimistisk på vegen inn i det nye året. NAV-sjefen i fylket regner med ytterligere nedgang i ledigheten, men han advarer samtidig mot at det kan komme nye smeller. Det er deler av næringslivet i fylket som fortsatt har utfordringer som følge av oljenedturen, og dette kan gi nye permitteringer og oppsigelser.

Men næringslivet i fylket har vært dyktige på omstilling og innovasjon. Detter er nøkkelen for å overleve og for å skape ny vekst i lokal industri. Med de riktige rammebetingelsene har Møre og Romsdal i alle år vist en fantastisk evne til å snu motgang til vekst.