Sjukehuset vedtatt med spontan applaus

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt forprosjektet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Rivingen av de gamle bygningene og bygging av de nye kan nå starte.

APPLAUS: Det var god stemning og spontan applaus da styret i Helse Midt-Norge vedtok forprosjektet til SNR torsdag formiddag. Her styreleder Ola H. Strand (t.v.) og administrerende direktør Stig A. Slørdahl.  Foto: Marit Heiene

Nyheter

Det nye fellessjukehuset på Hjelset – og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund – ble i prinsippet endelig vedtatt bygget under styremøtet til Helse Midt-Norge torsdag formiddag.

Vi følger styremøtet i Helse Midt-Norge her

Torsdag skal de vedta forprosjektet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Styret vedtok økonomisk bæreevne for SNR

- Jeg mener det er forsvarlig både å vedta SNR, og de øvrige prosjektene, sier styreleder. Og styret sluttet seg til med enstemmig vedtak. 


– Krevende endringer

Under debatten i forkant av vedtaket, sa styreleder Ola Strand at det var viktig å komme i gang med endringsarbeidet for å få miljøene i Molde og Kristiansund til å jobbe godt sammen.

– Det blir krevende å gjøre endringene, men vi ser en bevegelse i rett retning. All erfaring tilsier at det tar lang tid før endringer kommer, men vi ser nå tegn til at endringene skjer.

Debatten om forprosjektet

Forprosjekt SNR vedtatt: - Dette er en stor dag!

Kommentaren gikk igjen hos flere i Helse MR-styret før de enstemmig vedtok forprosjektet SNR - nest siste skritt før bygging kan starte.

Remme: - En gledens dag

Direktøren smilte bredt etter enstemmig vedtak som tar nytt sjukehus på Hjelset ett skritt nærmere realisering.


Spontan applaus

Rundt 150 ansatte har vært med på å planlegge funksjonaliteten i bygget.

Som da Helse Møre og Romsdal behandlet saka i forrige uke, brøt det også denne gangen ut spontan applaus etter at det enstemmige vedtaket var fattet.

– Jeg er enig med administrerende direktør om at dette er en milepæl. Jeg vil også gi tilbakemelding til Helse Møre og Romsdal på rapporten som er et usedvanlig godt arbeid, sa Ivar Østrem, ansattrepresentant fra Ålesund.

I dag torsdag vil styret i Helse Midt-Norge etter alle solemerker vedta bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

– Veldig glad for at det endelig kan bygges

For 31 år satt Ingar Aas og Agnes Reiten i en komité med oppdrag å lage et forslag til en større utbygging av Lundavang. Det led samme skjebne som flere andre – det havnet i glemselens skuff.

«På grunn av de ytterst vanskelige og tildels uholdbare arbeidsforhold ... ber vi om at løsningen av disse planer må bli gjennomført så snart som overhode mulig.» Molde, 18/2-1971

Dette skrev styreleder Leif Lunder og adm. overlege John Rø om forholda på Lundavang i «Framlegg til utviklingen av Fylkessjukehuset i Molde.» Dato: 18. februar 1971