Klassekampen: Helseforetak får nær en milliard i økte utgifter

Sykehus som skal bygge eller pusse opp, får over 900 millioner kroner i nye utgifter. Grunnen er at regjeringen endrer rentemodellen, ifølge Klassekampen.

VEDTAS I DAG: Helse Midt-Norge skal gjøre sitt SNR-vedtak i sitt styremøte i Trondheim torsdag.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

I statsbudsjettet er det lagt inn en endring som vil kunne få̊ store konsekvenser for sykehusene. Renta på lån regjeringen gir til nye byggeprosjekter ved sykehusene, er satt opp med 1 prosentpoeng.

Dermed øker prisen landets sykehus må̊ betale for å pusse opp eller bygge nytt. I første omgang rammer endringen nye investeringslån vedtatt fra og med 2018.

Avisen har kontaktet de tre helseforetakene dette gjelder. De sier effekten er på til sammen 910 millioner kroner i økte utgifter i løpet av lånenes levetid. Regjeringen har sagt at «økte renter vil gi tilsvarende effektiviseringskrav for helseforetakene».

Helse Sør-Østs nye klinikkbygg ved Radiumhospitalet vil bli 235 millioner kroner dyrere. Bygget har en kostnadsramme på 3,1 milliarder kroner. Ved Helse vest blir utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus 200 millioner kroner dyrere. Helse Midt-Norge får en ekstraregning på 475 millioner kroner ved byggingen av sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Helse Midt-direktøren går inn for å godkjenne SNR-forprosjektet

I styremøtet neste torsdag skal Helse Midt behandle forprosjektet til fellessjukehus på Hjelset.

Debatten om forprosjektet

Forprosjekt SNR vedtatt: - Dette er en stor dag!

Kommentaren gikk igjen hos flere i Helse MR-styret før de enstemmig vedtok forprosjektet SNR - nest siste skritt før bygging kan starte.

Remme: - En gledens dag

Direktøren smilte bredt etter enstemmig vedtak som tar nytt sjukehus på Hjelset ett skritt nærmere realisering.


Ifølge professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, står sykehusenes økonomi på stedet hvil, noe den har gjort i flere år.

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgård ved Oslo universitetssykehus tror endringen i rentemodellen vil gjøre det vanskeligere å få̊ fornyet sykehusbyggene.

– Endringen vil presse sykehusøkonomien i tida framover, sier Grimsgård, som frykter at sykehusene enten vil la være å bygge eller bygge for trangt.

I dag torsdag vil styret i Helse Midt-Norge etter alle solemerker vedta bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

– Veldig glad for at det endelig kan bygges

For 31 år satt Ingar Aas og Agnes Reiten i en komité med oppdrag å lage et forslag til en større utbygging av Lundavang. Det led samme skjebne som flere andre – det havnet i glemselens skuff.

«På grunn av de ytterst vanskelige og tildels uholdbare arbeidsforhold ... ber vi om at løsningen av disse planer må bli gjennomført så snart som overhode mulig.» Molde, 18/2-1971

Dette skrev styreleder Leif Lunder og adm. overlege John Rø om forholda på Lundavang i «Framlegg til utviklingen av Fylkessjukehuset i Molde.» Dato: 18. februar 1971