Fastleger frykter for Medi3 i Kristiansund

Tre fastleger er bekymret for røntgentilbudet i Kristiansund.
Nyheter

Eigil Ø. Sandvik (fastlege og tillitsvalgt), Per Olav Kvalvåg (fastlege) og Askill Sandvik (fastlege og legevaktsoverlege) er bekymret for fremtiden til det private røntgentilbudet i Kristiansund. De tre mener Medi3, som i dag har klinikk i Kristiansund, med all sannsynlighet må legge ned dersom Helse Midt-Norge inngår avtale med Aleris Røntgen om kjøp av billeddiagnostiske tjenester i Ålesund og Trondheim.

- Årlig utføres totalt ca. 7500 billedundersøkelser ved Medi3 Kristiansund, hvorav ca. 4000 MR-undersøkelser. Radiologisk avdeling i Kristiansund og Molde vil ikke ha kapasitet til å overta alle disse undersøkelsene. En stor del av disse må da utføres i Ålesund eller Trondheim, og da vil nødvendigvis transportkostnadene øke betydelig. Flere mennesker blir tvunget til å reise lengre for å få utført de samme undersøkelsene, skriver de tre i et brev sendt til Helsetilsynet, helseminister Bent Høie og styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

De tre viser til et eget regnestykke og mener flytting av tjenesten til Ålesund vil føre til flere millioner i økte utgifter og flere timer lengre reisetid for et stort antall pasienter.

- Pasienten er ikke satt i sentrum ved nåværende innstilling fra Helse Midt-Norge. Samfunnsøkonomien kan heller ikke være godt nok vurdert.

- Som representanter for førstelinjetjenesten i Kristiansund, anmoder vi derfor på det sterkeste om at innstillingen omgjøres, slik at man ikke svekker det billeddiagnostiske tilbudet, og med det det totale helsetilbudet for befolkningen på Nordmøre.