Stette overtar etter Eidsvik som rådmann i Ålesund

Skiftet skjer etter nyttår.
Nyheter

Etter nyttår går Astrid Eidsvik fra jobben som rådmann  Ålesund til prosjektleder for å bygge nye Ålesund. Hun tar over som rådmann i den nye kommunen når den trer i kraft offisielt 1. januar 2020.

Kommunalsjef Liv Stette går inn i stillinga som rådmann i kommunen fram til 2020.