Fikk betinget fengsel for bruk av hasj og testosteron

En mann i 20-åra fra Romsdal erkjente straffskyld.
Nyheter

I november møtte en mann i 20-åra fra Romsdal i Romsdal tingrett siktet for besittelse og bruk av hasj og testosteron. Siktede var villig til å forklare seg i retten, og erkjente straffskyld i henhold til siktelsen.

I september i år var han i besittelse av 27 gram hasj og 10 ml testosteron, og begge dele var til eget bruk.

Siktede var klar over at det er straffbart å oppbevare og bruke hasj, og være i besittelse av testosteron som er et dopingmiddel.

Ved straffeutmålingen ble det lagt vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse, mens det i skjerpende retning ble lagt vekt på at tiltalte er domfelt to ganger tidligere, blant annet for legemskrenkelser. I tillegg er han bøtelagt to ganger.

Romsdalingen dømmes til femten dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, og må betale 5000 kroner til staskassa.