Betydelig snøskredfare i Romsdal

NVE melder om ustabile forhold og faregrad 3.

PASS PÅ: NVE melder faregrad tre i fjella i Romsdal. BIldet er tatt tidligere.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

NVE varsler at nedbøren de siste dagene har gitt tildels store mengder snø i fjellet i Romsdal.

Mildværet etterpå medfører at regn på snøen kortvarig vil svekke snødekket og gi fare for naturlig utløste skred.

Over mildværsgrensa trenger snødekket tid for stabilisering og skredproblemet er ferske nysnøflak, varlser NVE.

Faregraden blir vurdert til 3 - betydelig.

Snøværet mandag og tirsdag med påfølgende mildvær tirsdag gir mjuk og fuktig snøoverflate.

Over mildværsgensa er snøen mjuk og lett vindpåvirka.

Rundt skarelag nede i snødekket er kantkorndannelse i gang, og kommende mildvær kan svekke overliggende lag.

Det er ikke  registrert skredaktivitet enda, men det ventes at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket:  Da skal en unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Rådet er å vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø: Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø: Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.