LEDER LØRDAG 2. DESEMBER

Fortsatt tid til gode ideer på Torget

«Hvordan skal Torget i Molde se ut etter 1. januar 2020?»

Slik?: Det er laget flere skisser av hvordan Torget kan bli seende ut. Du kan fortsatt komme med dine ideer.   Foto: Illustrasjon: Ole A. Krogness /perspektiver.no

Se til andre steder som har lyktes – og lær av andres feil.

Nyheter

Hvordan skal Torget i Molde se ut etter 1. januar 2020? Det er tema for dem som planlegger første del av Sjøfronten. Mens det jobbes på spreng med å bytte ut gammel kai med nytt og breiere område ned mot sjøen, skal Torget planlegges. Det betyr at det fortsatt er litt tid til å finne ut hvordan det som er dagens torg skal tilrettelegges som en bedre møteplass midt i byen. Området skal stå ferdig til jul om to år.

Det er satt av egne fylkeskommunale midler gjennom «Byen som regional motor» til tilrettelegging for aktiviteter på Torget. Tilsvarende er gjort i Kristiansund der aktivitetene skal starte opp allerede nå før nyttår. Anleggsmaskinene er i full gang på Carolines plass, og snart kan barn og unge boltre seg i nye installasjoner.

I Molde har man laget noen førsteskisser på hvordan det kan bli seende ut på Torget. Kiosken skal bort etter sommeren neste år, og det skal tilrettelegges for ulike aktiviteter – særlig med tanke på barn og unge. Det er også satt av et område til vannspeil og fontener med lys. Torghandelen skal som før skje på øvre del av torget.

Men det er mye som ikke er bestemt ennå. Det betyr at det fortsatt går an å komme med innspill om hvordan det bør bli. Molde Sentrum AS og Molde næringsforum skal neste uke ha møte med sine medlemsorganisasjoner for å lufte sine ideer for området. Kommunen tar også imot innspill fra andre som er opptatt av hvordan dette skal bli.

I slike idéprosesser er det viktig å se til andre steder som har lyktes. Og det er lurt å lære av andres feil. Det finnes mange gode løsninger rundt om i verden. Noen passer sikkert også i Molde. Samtidig er det nødvendig å skule til værforhold, slik at man får til aktiviteter også på vinteren. En kunstfrossen skøytebane er et godt eksempel på vinteraktivitet. Noe av det viktigste er i alle fall at man ikke later som om det alltid er sommer og sol i Molde når Torget planlegges.