DEBATT

Avgiftssjokk for mat- og drikkeprodusentene

Daglig leder Oskar Dag sylte jr. fortviler over avgiftsøkninga på brus. Nå får han støtte av NHO.  Foto: Bjørn Brunvoll

Reaksjonen til bedriftene er vantro. De ser på dette som et uforståelig løftebrudd som kommer til å hefte ved Høyre/Frp fremover.

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO  Foto: NHO / Moment studio

Nyheter

Budsjettforliket mellom Regjeringen, Venstre og KrF møtes med fortvilelse, resignasjon og raseri i mat- og drikkenæringen. Det føles som å få seg en midt i fleisen av «sine egne». Avgiftsøkninger etter ren innfallsmetode er alltid ille, men når avgifter som allerede er blant de høyeste i verden, øker med mellom 40 og 83 pst. med Høyres støtte, er det komplett uforståelig.

Budsjettforliket på Stortinget innebærer kraftig avgiftsøkning for Oskar Sylte

Kan bli spikeren i kista for fabrikken

– Den kraftige avgiftsøkninga som ligger i budsjettforliket på Stortinget, kan i ytterste konsekvens være spikeren i kista for mineralvannproduksjonen her, sier daglig leder Oskar Dag Sylte jr. i Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS.


NHO mener det er useriøst å behandle bedrifter på denne måten, og vi er redd for at konsekvensene vil bli dramatiske for mange. Oskar Sylte AS i Molde er sterkt berørt av de nye avgiftene, og er ei tung bør i en tid da bedriften har store utfordringer også på andre områder. Dersom regjeringen ikke snur i denne saken, kan den nye mineralvannsavgiften bety tap av viktige arbeidsplasser og i verste fall nedleggelse av en tradisjonsrik bedrift. Det er vanskelig å forstå argumentene om helseeffekt, da norske mineralvannsprodusenter har satset kraftig på å redusere sukkerinnholdet i sine produkter og blant annet satset på vann med smak. Rent vann blir ikke avgiftsbelagt, men en dråpe smak tilsatt vannet utløser avgiften.

I tillegg noterer vi oss med tilnærmet vantro at det fra regjeringspartiene uttales et håp om at forbrukerne ikke skal merke avgiftsendringene. Når prisene på produktene stiger så dramatisk vil salget stupe. Det er umulig for produsentene å ta inn avgiftsøkningene ved kostnadsbesparelser i bedriften og avgiften må da legges på prisen. I tillegg kommer momsen på 15%. Å innføre en slik økning i avgiftene viser at politikerne ikke har forståelse for de konkurransemessige forholdene i næringen. Det avslører også at forslaget ikke kan være ment å skulle bety noe for folkehelsen, men snarere en måte å finne områder for inndekning av budsjettforliket.

KrF viser til folkehelsehensyn

– Jeg har forståelse for at Oskar Sylte Mineralvannfabrikk, som har strevet, ikke er særlig begeistret for avgiftsøkninga, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF).


I tillegg kommer netthandelen, der 350-kronersgrensen gjør til at folk kan kjøpe store mengder sjokolade og brus fra utlandet på nett. Dette tilsier naturlig nok at effekten av budsjettforliket også treffer andre enn de som produserer.

Næringen har et tett og godt samarbeid med helse- og omsorgsministeren om det som er verdens mest ambisiøse og systematiske samarbeidsavtale mellom myndigheter og næringsliv om sunnere kosthold. Bent Høie har nedlagt et betydelig arbeid og engasjement for å få til gode resultater gjennom dette arbeidet. Nå er vi redd for at dette samarbeidet kan rakne, fordi toneangivende bedrifter opplever regjeringspartienes opptreden som tillitsbrudd.

I NHO har vi blitt kontaktet av mange små og store medlemsbedrifter over hele landet. De tar kontakt fordi de ikke kan forstå at størrelsen på avgiftsøkningen kan stemme. Vi kan bare bekrefte at slik er det. Reaksjonen til bedriftene er vantro. De ser på dette som et uforståelig løftebrudd som kommer til å hefte ved Høyre/Frp fremover. Partienes troverdighet er kraftig svekket.

Torill Ytreberg, Regiondirektør NHO Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook