Instrueres til å stoppe utsendelser av «oktoberbarna»:

Sylvi Listhaug gikk på en smell i Stortinget

Innvandringsminister Sylvi Listhaug gikk i dag på et kraftig nederlag i Stortinget. Flertallet, inkludert KrF og Venstre, instruerer Listhaug til midlertidig stans i utsendelsen av de såkalte «oktoberbarna».

Gikk på en smell: Innvandring- og integreringsminister, Sylvi Listhaug.   Foto: NTB/Scanpix

Ingen oppmykning: Etter at vedtaket om å midlertidig stans i utsendelser av de såkalte «oktoberbarna», mente Listhaug det var en oppmykning av Norges asylpolitikk. Else-May Botten og Jenny Klinge var uenig, og mente det handlet om å la sårbare ungdommer få prøvd saken sin på ny. Bildet er et akrivbilde tatt i en annen sammenheng.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

(smp.no) – Det er synd at SV får styre Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Jeg skal gjøre mitt beste til å følge opp det som jeg tror er intensjonen bak det vedtaket, sier Listhaug.

– Hvor mange ganger kan du godta at stortingsflertallet overkjører deg?

– Slik er det å sitte i en mindretallsregjering. Jeg mener det er svært viktig at det er Frp som har hånd om asyl- og innvandringsfeltet, sier Listhaug til Sunnmørsposten.

Listhaug gikk i Stortinget hardt ut mot Aps forslag. Hun mener partiet går bort fra en streng og ansvarlig linje i asylpolitikken, og at Ap nå sier det motsatte av hva de sa for fem dager siden. Statsråden etterlyser en redegjørelse fra Ap om hva partiet egentlig vil.

– Dette er såpass tynt at jeg må si at jeg lurer svært mye på hvordan jeg skal følge det opp, sa Listhaug.

Sårbarhet

Forslaget fra Ap som fikk flertall innebærer endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt.

Temperaturen i stortingssalen var til tider høy.

– Jeg vil gjerne si til Sylvi Listhaug: I dag går du på en smell - og du har styrt dit selv, sa Aps innvandringspolitiske talsmannn, Stein Erik Lauvås fra talerstolen.

– Jeg har forstått at endringene skal bestå i at mangel på omsorgspersoner, nettverk og ressurser til å klare seg i internfluktområdet skal ha betydning for om enslige mindreårige skal få opphold på humanitært grunnlag. Det har betydning allerede i dag, påpekte Listhauig.

Uklarheten til tross, Listhaug mener vedtaket Stortinget nå har gjort sender et signal til omverden om at regelverket i Norge er myket opp.

– Dette er en oppmyking av regleverket helt i tråd med SVs politikk. Et parti som vil at vi skal ha åpne grenser, sier Listhaug.

Ingen oppmyking

Dette avises av både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Dette er ikke noen oppmyking av vår asyl og innvandringspolitikk. Det er en nødvendig tilpasning til den situasjonene som er oppstått, sier Sps Jenny Klinge til Sunnmørsposten.

Også Aps Else-May Botten avviser helt at dette er en ny linje fra partiets side.

– Dette er ikke noen ny politikk fra vår side. Det vi her ber om er at sårbar ungdom som står i fare for å bli sendt ut får sin sak prøvd på ny, sier Botten.

Denne saken ble først publisert av Sunnmørsposten.