Reagerer på flytting av brystkreftkirurgi

Hovedtillitsvalgt i Molde mener fagmiljøet er blitt holdt utenfor beslutningsprosessen.

Molde sjukehus.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nils Kristian Valle er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Per Tormod Nilsen

Nyheter

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus reagerer på prosessen som har ledet fram til at Helse Møre og Romsdal nå har bestemt å flytte all brytskreftkirurgi til sjukehuset i Ålesund. Til NRK Møre og Romsdal sier Nils Kristian Valle at avgjørelsen burde ha blitt drøftet med fagmiljøet først. Han etterlyser også en overordnet plan for kirurgien i fylket der også nysjukehuset på Hjelset er med i vurderingen.

Små fagmiljø

– Når man fjerner enkeltelementer av kirurgi så vil det gradvis bli vanskeligere å få det kirurgiske tilbudet man trenger for å kunne rekruttere i fremtiden, sier Nils Kristian Valle til NRK.

Valle understreker at det er snakk om et lite fagmiljø også om alt samles i Ålesund.

– I den grad vi er organisert som ett foretak, med flere klinikker, så er det rimelig å tenke på foretaket som en kompetanseenhet der man kan drive kirurgien på flere klinikker, sier han.

Overlegene vil nå levere sine innspill til ledelsen i helseforetaket.Bestemt for lenge siden

Fagdirektør Jo-Åsmund Lund sier til Romsdals Budstikke at beslutningene er tatt for en god tid tilbake, og de er bekreftet nasjonalt og regionalt.

– Det er på høy tid å gjennomføre beslutningene, og de henger godt sammen med det øvrige utviklingsplanarbeidet helseforetaket arbeider med, sier Lunde.