Presenterer oppdatert trasé og løsning for Romsdalsaksen

Har innkalt til pressekonferanse tirsdag.

LEGGER FRAM NYE PLANER: Dette er en tidligere illustrasjon for en mulig bru fra Sekken via Hangholmen til Veøya. En høy skråstagsbru skal gjøre det mulig for cruiseskip å passere.  Foto: Ill: Romsdalsaksen / Nordwest3D

Vil ikke ha Møreaksen: Frode Gjelstenli, Hanne Moldver Salthammer og Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Romsdalsaksen AS innkalte mandag til pressekonferanse på Scandic Seilet Hotel i Molde tirsdag. Her vil de presentere det de kaller «Romsdalsaksen versjon 2». Det er Hanne Moldver Salthammer som skal legge fram presentasjonen, skriver Romsdalsaksen i invitasjonen.

Her vil det bli lagt fram oppdaterte kostnader og en oppdatert trasé og løsning for fjordkryssingsprosjektet. Romsdalsaksen har også fått et konsulentfirma i Bergen til å foreta en uavhengig vurderning av byggekostnadene.


– Ingen oppstart av Møreaksen

Romsdalsaksen: – Ingen oppstart av Møreaksen med regjeringens utkast til NTP.


Folkene bak Romsdalsaksen AS skal så si noe om videre planer før det blir spørsmålsrunde.

Romsdalsaksen vil ikke godta den vedtatte traseen for Møreaksen og kjemper for en fjordkryssing fra Hjelvika til Skålahalvøya via Sekken og Veøya.