Flere ønsker å bygge infrastruktren rundt det nye sjukehuset på Hjelset

Fem entreprenører møtte til befaring på Hjelset idag.

Gjennomgang av oppdraget: Fem entreprenører var samlet på Hjelset til befaring og gjennomgang av oppdraget.  Foto: Privat

På berfaring: Fem entreprenører var samlet på Hjelset for befaring onsdag.  Foto: Privat

Prosjektleder infrastruktur SNR: Gudmund Moen.  Foto: Privat

Nyheter

I dag deltok fem entreprenører på ei befaring på Hjelset. Tema var infrastrukturarbeid som skal gjennomføres i forbindelse med bygginga av akuttsjukehuset på Hjelset.

– Det ermange som er interessert i å bidra til å realisere Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Det er både gledelig og svært viktig siden vi ønsker å sikre at gjennomføringa av prosjektet blirså god som mulig, sier prosjektleder for infrastruktur, Gudmund Moen.

Kontrakten for oppdraget vil blant annet inneholde arbeid knyttet til vannforsyning, avløpsanlegg, forsyning av strøm og data. Oppdølsvegen skal også legges om og opprustes, og gang- og skkelveger skal etableres i tilknytning til Oppdølvegen.

– Frist for å levere inn tilbud er 11. desember. Planen er å inngå kontrakt 19. januar, mens det fysiske arbeidet starter i mars 2018, sier Moen.