Nå kommer pengene til nytt sjukehus

Gir låneramme på 3,5 milliarder kroner.
Nyheter

Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 3 554 millioner kroner til bygging av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Med dette sikrer regjeringen både oppstart av byggingen på Hjelset og lånefinansiering til hele omleggingen av sjukehusstrukturen for de to nordligste fogderiene i fylket.

Sjukehuset på Hjelset skal erstatte sjukehusene i Molde og Kristiansund. Det nye sjukehuset skal inneholde nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og et distriktmedisinsk senter med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund.

Det ble i vår vedtatt lån til å realisere nytt sjukehus i Drammen. I budsjettet for 2018 foreslås også lån til nytt klinikkbygg til Radiumhospitalet, samt utbygging og modernisering av sjukehuset i Haugesund.

– I 2018 planlegger helseforetakene å investere for ca 12 milliarder kroner i norske sjukehus. Dette gjelder både nybygg, oppgradering av bygg og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Saka oppdateres.