Nå forsvinner skatteklasse 2

Skal fremme integreringen.
Nyheter

 I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen etter det NRK erfarer å fjerne skatteklasse 2.

Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Det er en klasse som gir gunstigere beskatning for ektepar der en har lav inntekt.

I statsbudsjettet for 2014 ble skatteklassen foreslått fjernet, men den ble reddet av KrF. Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF sier i politisk kvarter torsdag morgen at dersom lekkasjen stemmer, så er ikke det en sak han blir veldig glad for.

– Vi må gjøre prioriteringer hele tida på hva vi mener er viktigst, og vi gikk til valg på at vi må ha mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene, men dette er ikke det, sier Ropstad.

– Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.