Kristiansund får studieplasser

Nyheter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde (HiM) med 1,3 millioner kroner. Det skal gå til å etablere 30 nye studieplasser ved høgskolesenteret i Kristiansund.

Regjeringen foreslår samtidig å øke bevilgningen til NTNU, som har studiested i Ålesund, med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) får økt tilskuddet med 2 millioner kroner for 2018. Midlene skal gå utvikling og formidling av kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.