Her er vegene som får penger

Både Rauma og Molde får penger fra Statsbudsjettet.

Den nye vegen i Romsdalen skal åpne for trafikk i mai neste år.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette:

Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune

Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.

◾E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune

Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.

◾Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner

- Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.

- Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.

- Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.

- Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.

◾Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune

Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.

◾Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner

- Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.

- Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.

- Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.

◾Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner

Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.

◾Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune

Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.

◾Planlegging

Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).