Stoltenberg til Molde for å snakke om mennesker

550 personer er påmeldt og mer enn 50 står på venteliste for årets IA-konferanse i Molde.

Til Molde Thorvald Stoltenberg  Foto: NTB/Scanpix

Nyheter

«Tøffe tak, men det nytter! – Hvordan får de det til? Hvordan får du det til?» er navnet på årets konferanse om inkluderende arbeidsliv (IA).

Konferansen arrangeres i Molde 19. oktober, og skal fungere som inspirasjon for virksomheter i Møre og Romsdal. Totalt er det 3800 IA-bedrifter i fylket. Arrangørene betegner konferansen som Møre og Romsdals største møteplass for erfaringsdeling, gode innledere og personlige historier.

Per Aage Bjørke, seniorrådgiver ved Arbeidslivssenteret til Nav i Møre og Romsdal, mener de har et sterkt program, og trekker blant annet fram Thorvald Stoltenberg.

– Stoltenberg skal snakke om mennesker. Han har et fint syn på arbeid og på det å ta tak i enkeltmennesker og gi dem en sjanse, sier Bjørke.

I tillegg til Stoltenberg kommer også representanter fra Brødrene Midthaug AS på Kleive. De var blant vinnerne av fikk IA-utmerkelsene i fjor.

– De skal fortelle litt om hvordan det har vært, og hvordan de bruker inkluderende arbeidsliv i alle deler av virksomheten, forteller Bjørke.

«Superlæreren» kommer

Håvard Tjora, for mange kjent som superlæreren på TV som hjelper skoletrøtt ungdom og motiverer til læring, holder foredraget «Med blanke ark inn i arbeidslivet». Som en innledning til han går moldegutten August Nyland på talerstolen. Han er elev på idrettslinja ved Romsdal videregående skole.

– August har imponert med sine betraktninger om hvordan det er å være i et skolesystem der alle skal vurderes likt uavhengig av hvilke forutsetninger man har, sier konferansier Hege-Beate Skjølberg.

– Veldig populær

På plakaten står også Anita Richter-Johnsen, som skal fortelle «Stines historie». Den handler om å gi mennesker med alvorlige og moderate psykiske lidelser muligheten til å kunne ta og beholde jobb når de er i behandling. Richter-Johnsen er prosjektleder og metodeveileder for fem jobbspesialister ved NAV i Molde.

I tillegg kommer Ole Kristian Myrbostad for å snakke om prosjektet «Framsnakk arbeid og utdanning». Gjennom dette prosjektet skal unge voksne gis førstehåndskunnskap om ulike yrker – fra andre unge som er i arbeid. Arbeidsmetodikken er utviklet i Møre og Romsdal, men flere fylker har benyttet den senere.

– Konferansen var veldig populær også i fjor, og vi velger alltid tema innenfor inkluderende arbeidsliv. Og temaet sysselsetting og svake grupper er prioritet nummer en nå. Først og fremst ungdom som står utenfor arbeidslivet, men mange har jo også falt ut av arbeidslivet som følge av oljekrisa, sier Bjørke.