LEDER ONSDAG 11. OKTOBER

La elevene få synge på skolen!

«Sangen kan knytte sammen elever med ulike kulturelle bakgrunner.»

Sangkutt: Kunnskapsminister Henrik Asheim fjernet ordet sang fra læreplanen. Nå får han kraftig motbør fra kulturfolket. Foto: NTB scanpix  Foto: Roald, Berit

Nyheter

Det synges mindre i skolen i dag enn tidligere. Sang og musikk er fjernet som obligatorisk fag i lærerutdanningen, og du kan være musikklærer i skolen uten ha hatt en eneste time i musikk. Nå har kunnskapsministeren fjernet ordet sang fra den overordna læreplanen som statsråden sjøl kaller skolens nye grunnlov. Dette har skapt rabalder.

Statsråden har sjøl avdramatisert dette og mener det vil bli like mye sang i skolen sjøl om ikke ordet står i den nye «grunnloven». Det er godt mulig at han har rett i det, men for kulturpersoner som er opptatt av verdien av sang og musikk i skolen, blir dette bare enda et signal som at verdien av de estetiske fagene i skolen ikke er like viktig som før. Så lenge ordet ikke står der som en viktig tradisjonsbærer, er det lettere for hver enkelt skole eller lærer å kutte det helt ut.

Sang er en viktig del av alle kulturer. Det er ikke eget skolefag, men sang kan brukes i mange sammenhenger i skolen. Musikkforsker Nora B. Kulset var en av de første som reagerte på at sang-ordet var tatt bort. Hun viser til hvordan sang bidrar til å knytte folk sammen og til å etablere en positiv og inkluderende gruppefølelse. Sang etablerer nye vennskap. I en skole med elever fra ulike kulturelle bakgrunner, kan sangen være en viktig barrierebryter.

Praktiske og estetiske fag har gjennom en årrekke tapt terreng i forhold til de teoretiske fagene. Vi har forståelse for at de teoretiske fagene trengte et løft med tanke på at Norge sakket akterut på internasjonale undersøkelser. Samtidig viser forskning at estetiske fag slår positivt ut for de teoretiske fagene.

Forskeren spør hvorfor politikerne tildeler forskningsmidler når de likevel ikke er villig til å bruke forskningen. Og: Det finnes ingen forskning som viser at det å fjerne sang i skolen bidrar til noe som lest positivt. Det burde ikke koste kunnskapsministeren mye energi å ta inn igjen ordet, dersom intensjonene er som han sier.