Fylte rådhuset for å markere årets eldredag

Rundt 200 eldre og gamle møttes i rådhussalen onsdag formiddag.
Nyheter

Onsdag formiddag møttes rundt 200 eldre og gamle i rådhussalen. På programmet sto kulturelle innslag, taler ved ordfører Torgeir Dahl og museumsdirektør Jarle Sanden blant andre.

Arrangører var Molde eldreråd, Bolsøy helselag, Molde sanitetsforening og Molde pensjonistforening.

– Vi har dekt opp til 200 personer, og de pleier alltid å bli fullt hus, sa leder i Molde eldreråd, Arild Gunnar Vikhagen.

Inn i framtida

Han fortalte at arrangementet er en litt forsinket markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober.

– Den dagen var det andre arrangement som kom i konflikt, så da valgte vi å drøye litt. Så i dag har vi et godt program som er satt opp for å markere dagen, sa Vikhagen.

Temaet for årets eldredag var å «ta steget inn i framtida», med fokus på eldre som en ressurs.

– Antall eldre vil stige i åra framover. Det er en utfordring, men også en mulighet, sa Vikhagen til forsamlingen da han innledet arrangementet.

Han var glad for å kunne samle så mange til sosialt samvær i rådhussalen. En del av de ledre ble også fraktet til stedet fra ulike institusjoner.

Glad for å bli involvert

Ordfører Torgeir Dahl sa på talerstolen at han gjerne vil ha med de eldre i å utvikle nye tilbud. Han trakk fram Moldemarkas Venner som en forening med mange eldre medlemmer, som både skaper en sosial møteplass og er et viktig for lokalsamfunnet med sine bidrag.

– Jeg tror mange eldre og gamle fortsatt føler seg unge. Og eldrerådet har mange ressurssterke personer som vi vil bruke når vi arbeider med eldreomsorg framover, sa Dahl til forsamlingen.

Vikhagen er glad for at de eldre blir involvert.

– Vi i eldrerådet er opptatt av mer enn bare eldresaker. Vi tenker på skolen for barnebarna våre, eller trafikale løsninger i byen. Vi er opptatt av hele spekteret av saker i kommunen, understreket eldrerådets leder.