– Kjøkkensjefen og hans kjøkken er innovative og nyskapende

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter tildeles Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen.

Prisvinner med jury Fra venstre juryleder Ivar Villa, Arnt Steffensen, prisvinner Ronald Takke, Sigmund Solvang og Janicke Gurijordet.   Foto: Morten Holt

Nyheter

Matomsorgsprisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine. Hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg, står det i pressemeldingen med det glade budskapet for Glomstuas omsorgssenter.

Kjøkkensjef Ronald Takke og hans medarbeidere får prisen for en rekke tiltak de har gjort de siste årene. Blant annet trekkes fagdagen han har arrangert for sjukehjemsledelse, politikere og ansatte i helse- og omsorgsyrker i kommunen.

Har tatt grep i instiusjonen

I tillegg til å flytte på serveringstidspunkter og endre koke-prosess, jobber kjøkkenet med å utvikle metoder som gjør det enklere for de eldre å få i seg maten. Dette handler i første rekke om å legge til rette for dem som har tygge- og svelgeproblemer.

– Vinneren av Matomsorgsprisen 2017 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen og hans kjøkken er innovativt og nyskapende - først og fremst knyttet til bedre måltidskvalitet, både med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som kan bli normdannende for flere, heter det i juryens begrunnelse.

Prisen ble delt ut på et fagseminar i Oslo onsdag, og ble i år delt ut for 12. gang.

– Ved gi Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke og kjøkkenet ved Glomstua omsorgssenter, håper juryen at prisen kan være en motivasjon til å videreutvikle det arbeidet som er satt i gang for å løfte og spre kunnskap om hvor viktig god matomsorg er, sier juryen.

Juryen i år har bestått av leder Ivar Villa, Brest Bedriftskantiner, tidligere vinner Janicke Gurijordet, Morten Holt, redaktør Horeca og Sigmund Solvang, salgssjef offentlig sektor, Tine, og Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet.