Glamox med i demensforskning

Leverer belysning til forskningsprosjekt med lysbehandling for pasienter med demens.

Leverer belysning til demens-prosjekt Glamox AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I Bergen utføres det nå et omfattende forskningsprosjekt på effektene av lysterapi for demenspasienter. Rundt 70 sjukehjemspasienter vil få behandlng med kunstig lys i de mørke vintermånedene. Belysningen er levert av Glamox.

Studiene gjennomføres ved Universitetet i Bergen, og kalles DEM.LIGHT-prosjektet. Det ledes av førsteamanuensis Elisabeth Flo ved institutt for klinisk psykologi.

– Symptomer på demens behandles ofte med medikamenter som har liten positiv nytte og ofte sterke bivirkninger. på den annen side finnes det ikke-farmakologiske behandlinger som har vist seg effektive. Blant disse er det lysterapi som er mest lovende, sier hun.

Gjennom en rekke tester

Porjsketet varer fra oktober til mars, i en periode hvor dagene er korte og lite dagslys kommer inn gjennom vinduene. I tradisjonell lysterapi eksponeres pasienten regelmessig for lys med høy intensitet fra en lyskilde på et bord i korte intervaller. De krever en viss disiplin, og metoden er lite egnet for demenspasienter. Derfor har fordelene med behandlinga for demenspasienter vært uklar. Lyset som brukes i DEM.LIGHT-prosjektet gjør at pasientene kan behandles via vanlig takbelysning der lyseksponeringen økes.

Lyset som brukes i prosjektet skal etterligne jordens naturlige lyssyklus. Pasientenes oppholdsrom ved sjukehjemmene blir omgjort til lysterapirom, der deltakerne med demens og de ansatte eksponseres for lys i lange perioder av dagen.

Pasientene gjennomgår en rekke tester under og etter behandlingen.

– Det er fysiske tester som kroppstemperatur, blodtrykk og puls, og målinger og observasjoner av søvn, sinnsbevegelse, depresjoner, livskvalitet smerter og andre forhold, forteller Flo.

Store forhåpninger

Prosjektet bygger på hypotesen om at bruken av belysning som kompenserer for manglende dagslys gir en tydelig nedgang i atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer, og at det bedrer søvnen og den daglige funksjonsevnen for pasienter med demens. Studien retter også søkelyset mot mulighetene for utvikling av hjemmebasert behandling.

Elisabeth Flo har store forhåpninger til resultatet.

– Vår visjon er å bedre kvaliteten på behandlingen i offentlig sektor, med nye rehabiliteringsløsninger for sjukehjemspasienter, sier hun. – Forhåpentligvis kan disse løsningene overføres til hjemmepleie, slik at vi kan forlenge tiden pasientene kan bo hjemme. Det vil senke kostnadene for samfunnet og forbedre livet for pasienter, pårørende og helsepersonell, sier hun.