– Arbeidsledigheten i Aukra er altfor høy

Helge Kjøll med interpellasjon om næringspolitikken i Aukra på tirsdagens kommunestyremøte.

Fremmer interpellasjon Helge Kjøll (KrF)  Foto: Svein Olav Sæter

Nyheter

På tirsdagens kommunestyremøte i Aukra skal Helge Kjøll (KrF) fremme en interpellasjon om kommunens næringspolitikk. I interpellasjonen spør han om kommunen er flinke nok i utøvinga og den offensive satsinga innen næringspolitikken. Han ønsker et tettere samarbeid mellom politikere, kommune, Aukra Næringsforum og andre aktører.

– Vi må våge å stille spørsmål om vi er offensive nok i næringspolitikken vår. Arbeidsledigheten i kommunen har steget siden i fjor, og per dags dato har vi 79 arbeidsledige i Aukra. Det er et altfor høyt tall, sier Kjøll. Han foreslår at politikere, administrasjon og Aukra Næringsforum setter seg ned sammen og tenker i fellesskap.

Ønsker en næringskonferanse

I interpellasjonen skriver Kjøll at Aukra kommune har en strategisk næringsplan, og at den er det sentrale verktøyet i næringsarbeidet ikommunen. Kommunen har klare ambisjoner, godt med ressurser, men greier vi på en god nok måte å bidra til økt aktivitet både i eksisterende næringsliv, samtidig som vi skaper ny aktivitet og nye arbeidsplasser? spør Kjøll.

– Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi løse dette? Kan vi i fellesskap gjøre mer for å nå denne målsettinga? Mye blir allerede gjort, men jeg tror et bedre samspill mellom de ulike aktørene kan tilføre noe nytt. Nye tanker og ideer, sier han.

Kjøll foreslår å arrangere en næringskonferanse hvor verdiskapning, nye arbeidsplasser, innovasjon og mulige støtteordninger står på sakslista. Han bruker Stordal kommune som eksempel.

– De har et næringslivsprosjekt hvor visjonen er «vekst i Stordal», med mål om å skape 75 nye arbeidsplasser innen 2018. Kunne vi ha gjort noe lignende i Aukra? spør Kjøll.