Pukkellaks i 43 elver

Fram til september var det fanga 157 pukkellaks i til sammen 43 elver i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Uønsket Pukkellaksen er fanget i større omfang denne sommeren. Fisken kan være en trussel mot villaksen. Foto: Kjell Langmyren  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

(Sunnmørsposten:) Videre ble det fanget 24 pukkellaks i sjøen utenfor Møre og Romsdal, ni i Sogn og Fjordane.

Pukkellaks er en uønska fiskeart som kan ha med seg sjukdommer og parasitter som smitter laks og ørret, skriver bladet pH-status.

Svartelistet fisk inntar elvene på Vestlandet

Svartelistet fisk inntar elvene på Vestlandet

De siste dagene er det fisket tre pukkellaks i Tresfjord.

Pukkellaks i Hustadelva

MOLDE/HUSTAD: Like før helga fikk Bjørn Nerland fra Molde en russisk pukkellaks på kroken i Hustadelva. — Det hender fra tid til annen at pukkellaksen dukker opp langs norskekysten, men jeg har vanskelig for å tro at den vil etablere seg fast i våre vassdrag, sier dr. philos. Arne Jensen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).


Hvis pukkellaks blir tallrik og dør i elvene i store antall, kan dette føre til et stort antall fisk med soppinfeksjon og som er i forråtnelse under gytinga av laks og ørret.

Dette kan påvirke både laks og ørret og hele økosystemet, legger bladet til.

Pukkellaks har sin naturlige utbredelse i Stillehavet, men har i år dukket opp i store mengder i til sammen 215 vassdrag i Norge.

Pukkellaks i stadig flere elver

Stadig flere norske elver får besøk av svartlista pukkellaks.


Denne saken ble først publisert på smp.no.