Torgeir Stene ble Årets I

Prisen ble delt ut under Romsdalskonferansen torsdag.

Årets I Torgeir Stene er «Årets I» og vinner blant annet for sitt store engasjement for samferdsel og Tresfjordbrua.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torgeir Stene var ordfører i Vestnes fra 1972 til 1979 og er kjent som en stor pådriver for Tresfjordbrua. I 2006 ble han daglig leder for Eksportvegen AS (den gangen Tresfjordbrua AS).

Stene er utdannet tannlege og har var tannlege i Vestnes fra 1962 til han ble pensjonist.

Årets I-prisen deles ut av næringsforumene i Molde-regionen.

Ydmyk og stolt

Det var en ydmyk og stolt prisvinner Rbnett snakket med etter prisutdelinga.

– Dette er den største overraskelsen jeg har fått! Det var stort nok for meg å få være med på konferansen, så at jeg i tillegg skulle vinne en pris kom bardust på. Jeg trodde ikke det var aktuelt. Men jeg må få si at jeg setter umåtelig stor pris på det, sier Stene. Han har lest juryens begrunnelse, og blir ærbødig av å lese ordene som skrives om han.

– Det som står der stemmer for så vidt, men en går jo ikke rundt og tenker på det. Jeg blir ærbødig av å tenke på at andre sitter og skriver slik om meg, sier han.

Stene var en stor pådriver for gjennmføringa av Tresfjordbrua, og han forteller at han bestandig har vært interessert i å delta der man kan medvirke i at viktige ting realiseres.

– Jeg er interessert i mange felt, men for meg ble det samferdsel. I 1986 ble jeg leder av ei arbeidsgruppe som ble satt sammen av formannskapet i Vestnes, og vi fikk kort frist tl å avklare en del ting, å se om det var noe å arbeide videre med. Da vi kikket nærmere på realitetene som lå i en mulig bro over til Tresfjorden, ble interessen vekket, og jeg hadde ikke lyst til å slippe taket, selv om det til tider så meningsløst ut, sier han.

Stene forteller at de ble mer og mer opptatt av å føre prosjektet i mål.

– Vi sto på lenge, og viste at prosjektet var viktig for veldig mange. Ikke bare innbyggerne i Vestnes og nærområdet, men også hele Møre og Romsdal. Til slutt klarte vi å føre det i mål, sammen med mange dyktige medhjelpere, sier han.

Torsdag kveld blir det feiring av prisen hjemme hos Stene.

– Det må nok bli ei lita markering i kveld. Jeg er veldig stolt over at arbeidet med Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen ble funnet verdig til en slik pris, sier Stene.

Juryens begrunnelse:

«Gjennom alle år har samferdsel vært et viktig tema for Møre og Romsdal. Verdiskapinga i denne delen av landet har nytt godt av stadig nye vegløsninger; prosjekter som steg for steg er kjempet fram av et samlet fylke. Som oftest er det ildsjeler som har gått foran og etter vedvarende innsats lykkes med realiseringen.

Årets I går til en som fyller alle kriteriene. Torgeir Stene startet kampen for en tryggere og bedre E-136 allerede i 1986 og har «slitt ut» 7 samferdselsministre. Det blir sagt at det er hans ukuelige pågangsmot som har ført vegprosjektet dit det er i dag. Fra 1986 og til han ble tilsatt som daglig leder i 2006, la han ned ett stort arbeid uten noen form for godtgjørelse.

Som daglig leder i daværende Tresfjordbrua AS og senere Eksportvegen AS sørget Stene for å få positive vedtak. Stene har siden 2015 kunnet glede seg over å se både Tresfjordbrua og Vågstrands-tunnelen ferdigstilt – viktige milepæler med stor samfunnsnyttig verdi.

Prismottakeren kan kort karakteriseres med stikkordene: Uselvisk, Utholdende, Samfunnsbyggende.»