Politiet trener på Moldefjorden

Ber publikum holde avstand.

Trening på fjorden Politiet i fylket skal øve seg på maritime oppdrag hver tirsdag og onsdag fram til starten av oktober.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har startet opp med trening i maritimt miljø, og vil hver tirsdag og onsdag fram til 2. oktober være godt synlige på Moldefjorden.

Kan ha stor fart

Politiets utrykningsenhet vil da i samarbeid med Kystvakta og Fjord 1 trene blant annet ombordstigning på ferger som trafikkerer mellom Molde og Vestnes, opplyser seksjonsleder Leif E. Bergem-Ohr i Møre og Romsdal politidistrikt.

De vil bruke både sivile og politiuniformerte lettbåter – i periode i stor fart og nært inntil ferger på fjorden. Under treningen vil politiet være uniformerte.

– Ingen vil bli hindret i sin ferdsel på ferger eller fergekaier, sier Bergem-Ohr, som ber publikum ta hensyn til treningen og holde avstand, enten de er fergepassasjerer eller om de ferdes til sjøs med egen båt.

Oppdrag på sjøen

– Politiet er takknemlig for at Fjord 1 gir anledning til å trene på ferger i fart mellom Molde og Vestnes, sier Bergem-Ohr.

Målet med treningen er å gjøre politiet bedre i stand til å operere i maritime miljø.

– Treningen skal bedre tjenestepersonellets evne til å håndtere oppdrag i maritime miljø, som for eksempel landsetting av mannskap fra båt, ombordstigning av lystfartøy eller nyttefartøy, sier han.