Han skal ta Øyriket videre

Jan Sverre Sivertsen i firmaet 2469 Reiselivsutvikling.  Foto: Odd Roar Lange

Nyheter

Destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal AS og Jan Sverre Sivertsen i 2469 Reiselivsutvikling skal ta prosjektet Øyriket Romsdal videre, opplyser Visit Nordmøre og Romsdal AS i en pressemelding.

– Et attraktivt område

Øyriket i Romsdal har siden 2011 vært kjørt som et markedsføringsprosjekt i samarbeid mellom kommunene Aukra, Midsund og Sandøy med mål om å skape en merkevare ut av opplevelsene i øyene ytterst i Romsdal. Siden da har Øyriket blitt kjent som reisemål, men det er fortsatt stort behov for å utvikle flere og bedre reiselivsprodukter her, slik at det også blir verdiskaping ut av det.

Destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal som har overtatt ansvaret for prosjektet, har engasjert 2469 Reiselivsutvikling ved Jan Sverre Sivertsen for å ta prosjektet fra et markedføringsprosjekt til et produktutviklingsprosjekt. Torunn Dyrkorn i destinasjonsselskapet sier det har vært behov for å gi prosjektet mer produktutviklingsfokus:

– Vi ser det at etterspørselen etter aktive naturopplevelser og ekte lokal kultur og mat er stadig økende. Øyriket har de beste forutsetningene for å bli et attraktivt område å reise til i årene som kommer, men fortsatt mangler det opplevelsesprodukter som gjestene kan kjøpe, sier Dyrkorn.

– Har lang erfaring

Samarbeidet med rådgivingsselskapet kom på plass etter at man ikke kom i mål med ansettelse av produktutvikler for Øyriket-prosjektet. Dyrkorn mener den løsningen man nå har fått er en god løsning for alle parter:

– Rådgiverne i 2469 Reiselivsutvikling har lang erfaring fra mange deler av reiselivet – ikke minst fra operative stillinger – som vi kan dra nytte av umiddelbart. I tillegg kjenner de området godt. Både Sivertsen, som bor i Molde, og kollega Børre Berglund har jobbet mye med reiselivet i regionen. I tillegg har de fem andre kolleger som med sine spesialfelt innen analyse, salg og innovasjon vil bli koblet inn i prosjektet der det er naturlig.

Treårig prosjekt

Det vil allerede neste uke bli arrangert mobiliseringsmøter i de tre øykommunene før det blir en større felles samling 5. oktober der man ønsker å samle alle reiselivsaktørene til felles workshop.

Jan Sverre Sivertsen i 2469 Reiselivsutvikling håper på godt oppmøte og stort engasjement:

– Vi gleder oss veldig til å få startet på dette, sier Sivertsen om prosjektet som skal gå over tre år.

Han har stor tro på at det skal være mulig å få til flere og bedre opplevelsesprodukter i Øyriket i Romsdal.

– Alt ligger til rette for det, men ingen ting kommer av seg selv. Utvikling av reiseliv er helt avhengig av at aktørene spiller på lag og ønsker å få til ting og det oppfatter vi er tilfellet i Øyriket, sier Sivertsen i pressemeldingen.