Ungdommen utfordrer politikerne

Ungdomsrådet i Eide med solid politisk støtte håper at alle som kan, setter bilen igjen heime og tar seg til jobb på andre måter fredag 22. september.

Slår et slag for klimaet En biltom parkeringsplass og mange sykler utenfor rådhuset er ønsket for fredag 22. september, sier ungdomsrådsleder Amalie Sildnes Gedde-Dahl og ordfører Egil Strand (H). Thomas Tjugen er fra før daglig sykkelbruker og lånte tohjulingen sin ut til fotograferingen. Det samme gjorde kameraten hans, men han gikk bare med på at sykkelen ble med på bildet.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: – Vi er enig om å gjøre en innsats for miljøet, sier ordfører Egil Strand (H) og leder Amalie Sildnes Gedde-Dahl i Eide ungdomsråd til Romsdals Budstikke.

Unge utfordrer

Ungdomsrådet stilte spørsmål i kommunestyret i vinter om kommunale miljøtiltak og om kommunen hadde planer for slike. Det ble da vist til Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag som to tiltak for å fremme miljøvennlig transport.

Oppfordring til alle

De to oppfordrer alle som har muligheten til å la bilen stå denne fredagen og benytte beina, sykkel eller kompiskjøring der det er mulig. De oppfordrer også til å prøve ut kollektivtransport sjøl om tilbudet ikke er det aller beste.

Skal merkes

– Vi oppfordrer konkret alle ansatte i Eide kommune, som kan, til å sykle eller gå til jobben denne dagen. Det skal være målbart om det blir færre biler rundt kommunale bygg. Oppfordringen går også til alle innbyggerne i Eide om å bruke noen ekstra minutt på å komme seg til arbeid eller fritidsaktiviteter, sier de.

Ordføreren tenker også å benytte kommunens meldingstjeneste «Varsel 24» og sende ut en påminnelse på sms til alle som har mobiltelefon om den bilfri dagen.

Bra for helsa

I tillegg til at det er bra for miljøet, fremmer det også folkehelsa hvis vi bruker flere dager gjennom året til å benytte oss av alternativ til egen bil, understreker ungdomslederen og ordføreren.

Fotokonkurranse

For å skape ekstra blest om bilfridagen tenker de å lage en Instagram-konkurransen. Den skal Amalie styre, for ordføreren erkjenner at i dataverdenen er han ikke på heimebane.

#bilfridagEide

– Jeg tenker å bruke emneknaggen #bilfridagEide, sier Amalie. Der kan folk legge ut bilder på den gratis fotodelingstjenesten Instagram av at de sykler eller går til jobb eller skole. Vinneren av det beste bildet kåres dagen etterpå, og ordføreren lover at det vil vanke en flott premie.

Kommer mer

Ungdomsrådet har lansert en hel liste med miljøtiltak til Eide kommune, der politikerne utfordres til å gjennomføre fem tiltak.

Blant forslagene finner vi mobilitetsuke, gang- og sykkelstier, elsykkel til allmenn bruk, kildesortering, redusert energibruk i kommunale bygninger, miljøvennlig innkjøp, flere ladestasjoner for elbiler, bedre kollektivtilbud og skoler og barnehager som miljøfyrtårn.