Sjekk hvilket parti som har størst framgang i Romsdal

Øker mest: Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug kan glede seg over at FrP øker i Møre og Romsdal.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Etter at de fleste stemmer var talt opp natt til tirsdag, ble det klart at den borgerlige regjeringen får fire nye år. For Møre og Romsdal ble det valgseier for Høyre, med tre representanter på Mørebenken. FrP gjorde også et godt valg i fylket. Her er oversikten over hvordan det ble stemt i romsdalskommunene ved stortingsvalget 2017.

MOLDE

Molde kommune hadde en fremmøteprosent på 78,1 prosent ved årets stortingsvalg, og ligger litt over landsgjennomsnittet på 77,6 prosent. Av 19.475 stemmeberettigede fant 15188 veien til stemmeurnene, hvorav 5.410 var forhåndsstemmer. 66 personer stemte blankt, og tre stemmer ble forkastet.

Høyre fikk flest stemmer med 33,8 prosent, AP nest flest med 18,7 prosent og FrP på tredjeplass med 18,0 prosent.

Høyre fikk +1,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Arbeiderpartiet går ned 0,2 prosentpoeng.

FrP går opp 0,8 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

 SV har størst framgang i Molde med +2,0 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. 

Molde kommune har ordfører Torgeir Dahl fra Høyre.

Høyre   33,8% 
AP 18,7% 
FrP  18,0% 
SV 6,4% 
SP   6,2% 
KrF  6,1% 
Venstre   4,1% 
MDG 3,6% 
Rødt   1,1% 
Pensjonistpartiet   0,9% 
Partiet De Kristne   0,5% 
Liberalistene   0,2% 
Alliansen   0,1% 
Kystpartiet   0,1% 
Demokratene i Norge   0,1% 
Nordmørslista   0,1%

VESTNES

Vestnes kommune har en fremmøteprosent på 78,4 prosent, og av 4826 stemmeberettigede gikk 3632 til stemmeurnene, hvorav 1188 var forhåndsstemmer. I Vestnes stemte 21 blankt, mens 0 stemmer ble forkastet.

FrP er det største partiet med 26,9 prosent, Høyre på andreplass med 22,8 prosent og SP på tredje med 17, 2 prosent.

FrP går fram 5,1 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Høyre går tilbake 3,6.

Senterpartiet går tilbake 3,5.

FrP har størst framgang i Vestnes.

Vestnes kommune har ordfører Geir Inge Lien fra Senterpartiet.

FrP  26,9% 
Høyre   22,8%  
SP 17,2%  
AP  15,1% 
KrF 4,9% 
SV  4,2% 
Pensjonistpartiet   2,9% 
Venstre   2,9% 
MDG 1,5% 
Rødt   0,8% 
Partiet De Kristne   0,5% 
Nordmørslista   0,1% 
Alliansen   0,1% 
Liberalistene   0,1%  
Demokratene i Norge   0,1% 
Kystpartiet   0,1%

SANDØY

Sandøy kommune hadde en frammøteprosent på 76,4 prosent, og av 888 stemmeberettigede fant 668 veien til stemmeurnene, hvorav 262 forhåndsstemte. I Sandøy stemte tre personer blankt, og null stemmer ble forkastet.

Høyre er det største partiet med 36,7 prosent, AP på andreplass med 22,6 prosent og FrP på tredje med 16,4 prosent.

Høyre går opp 0,8 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

AP går tilbake 2,2 prosentpoeng.

FrP går opp 3,7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

FrP er partiet med størst framgang i Sandøy kommune.

Sandøy kommune har ordfører Oddvar Myklebust fra Arbeiderpartiet.

Høyre   36,7% 
AP   22,6% 
FrP  16,4% 
SP   8,0% 
KrF  5,3% 
Venstre   4,4% 
SV 2,9% 
MDG  1,1% 
Rødt   0,9% 
Partiet De Kristne   0,8% 
Pensjonistpartiet   0,8% 
Kystpartiet   0,5% 
Alliansen   0,0% 
Demokratene i Norge   0,0% 
Liberalistene   0,0% 
Nordmørslista   0,0% 

RAUMA

Rauma kommune hadde en fremmøteprosent på 74,2 prosent, og av 5509 stemmeberettigede fant 4020 veien til stemmeurnene, hvorav 1795 var forhåndsstemmer. 17 personer avga blanke stemmer, og det var tre forkastede stemmer i Rauma.

Høyre er det største partiet med 23,0 prosent, FrP på andreplass med 21, 6 prosent, mens AP er på tredje med 18,7 prosent.

Høyre går opp 0,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

FrP går opp 2,0.

AP går ned 6,7.

SP går opp 3,5 prosentpoeng, mens SV øker mest i Rauma med +4,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Rauma kommune har ordfører Lars Olav Hustad fra Høyre.

Høyre   23,0% 
FrP  21,6% 
AP  18,7% 
SP  16,8% 
SV  7,9% 
KrF 5,1% 
Venstre   2,4% 
MDG  2,0% 
Pensjonistpartiet   1,1% 
Rødt   0,7% 
Partiet De Kristne   0,3% 
Alliansen   0,1% 
Liberalistene   0,1% 
Nordmørslista   0,1% 
Kystpartiet   0,0% 
Demokratene i Norge   0,0%

NESSET

Nesset kommune hadde en fremmøteprosent på 73,8 prosent, og 2259 stemmeberettigede. Opptalte stemmesedler viser at 1633 stemmer er avgitt, hvorav 391 forhåndsstemmer. I Nesset ble det avgitt 12 blanke stemmer, og 0 forkastede.

FrP er fikk flest stemmer med 24,6 prosent, mens AP er på andreplass med 23,1 prosent og Høyre på tredje med 22,8 prosent.

FrP øker med 6,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

AP går ned 7,9 prosentpoeng.

Høyre går opp 0,6.

Senterpartiet går opp 4,0 prosentpoeng fra stortingsvalget 2013, men det er FrP som øker mest i Nesset kommune.

Nesset kommune har ordfører Rolf Hurlen fra Høyre.

FrP 24,6% 
AP  23,1%
Høyre   22,8% 
SP   19,1%
KrF  4,4% 
SV 2,3% 
Venstre   1,4% 
MDG  0,8% 
Pensjonistpartiet   0,7%
Partiet De Kristne   0,4% 
Rødt   0,3% 
Demokratene i Norge   0,1% 
Nordmørslista   0,1% 
Alliansen   0,0%
Kystpartiet   0,0%  
Liberalistene   0,0%

MIDSUND

Midsund kommune hadde en fremmøteprosent på 76,8 prosent, og 1409 stemmeberettigede. Hittil opptalte stemmer viser 1062 avgitte stemmer, hvorav 268 er forhåndsstemmer. I Midsund stemte en person blant, og det var null forkastede stemmesedler.

Høyre er det største partiet med 34,1 prosent, FrP på andreplass med 20,7 prosent og SP på tredje med 15,6 prosent.

Høyre går ned 4,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

FrP går opp 0,9 prosentpoeng.

Senterpartiet øker med 5,9 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, og partiet med størst framgang i Midsund siden valget i 2013.

Midsund kommune har ordfører Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet.

Høyre   34,1% 
FrP 20,7% 
SP   15,6% 
AP   15,5% 
KrF  5,9% 
Venstre   3,0% 
SV  1,9% 
Pensjonistpartiet   1,2% 
Partiet De Kristne   0,8% 
MDG 0,5% 
Rødt   0,5% 
Demokratene i Norge   0,1% 
Liberalistene   0,1% 
Alliansen   0,0% 
Kystpartiet   0,0% 
Nordmørslista   0,0% 

GJEMNES

I Gjemnes var fremmøteprosenten 77,5 prosent, og av 1924 stemmeberettigede avga 1473 sin stemme i kommunen. Hvorav 432 var forhåndsstemmer. I Gjemnes kommune stemte åtte blankt, og fem stemmer ble forkastet.

Senterpartiet troner øverst med 28,9 prosent av stemmene, og ble også valgets store vinner nasjonalt. AP er andre største parti med 19,5 prosent, og Høyre på tredjeplass med 16,9 prosent.

Senterpartiet øker med 7,7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Arbeiderpartiet går tilbake 8,0 prosentpoeng.

Høyre går øker med ett prosentpoeng.

Senterpartiet er partiet med størst fremgang i Gjemnes.

Gjemnes kommune har ordfører Knut Sjømæingen fra Senterpartiet.

SP 28,9% 
AP  19,5% 
Høyre   16,9% 
FrP  15,8%  
KrF 7,4%  
SV  3,6%  
Venstre   2,3%  
MDG  1,8%  
Nordmørslista   1,6%  
Rødt   0,8%  
Pensjonistpartiet   0,7%
Partiet De Kristne   0,4% 
Alliansen   0,1%  
Kystpartiet   0,1%  
Demokratene i Norge   0,0%  
Liberalistene   0,0% 

FRÆNA

Fræna kommune hadde en fremmøteprosent på 75,6 prosent under årets stortingsvalg. Av 7009 stemmeberettigede viser hittil opptalte stemmer at 5274 personer gikk til stemmeurnene, hvorav 1195 var forhåndsstemmer. Fræna hadde 29 blanke stemmer, og en ble forkastet.

I Fræna kommune får FrP flest stemmer med 27,6 prosent, mens Høyre kommer på andreplass med 27,3 og AP på tredje med 15,9.

FrP går opp 4,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Høyre går tilbake 1 prosentpoeng.

Ap går tilbake 3,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

FrP er partiet med størst framgang i Fræna.

Fræna har ordfører Tove Henøen fra Senterpartiet.

FrP  27,6% 
Høyre   27,3% 
AP 15,9% 
SP   14,6% 
KrF  5,5%  
SV  2,8% 
Venstre   1,9% 
MDG 1,6% 
Pensjonistpartiet   0,7% 
Rødt   0,7% 
Partiet De Kristne   0,6% 
Alliansen   0,4% 
Demokratene 0,2% 
Liberalistene   0,1% 
Kystpartiet   0,1% 
Nordmørslista   0,0%

EIDE

Eide kommune hadde en fremmøteprosent på 76,9 prosent årets stortingsvalg, og 1872 personer av 2479 stemmeberettigede fant veien til stemmeurnene. 527 personer forhåndsstemte. I Eide var det 12 blanke stemmer, og enstemmeseddel ble forkasta.

FrP fikk flest stemmer med 26,4 prosent, mens Høyre tar andreplassen med 24,1, etterfulgt av Ap.

FrP går opp 4,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Høyre har en tilbakegang på 3,2 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet går ned 3,1.

Senterpartiet har en økning på 3,4.

Det er FrP som har størst framgang i Eide.

Eide kommune har ordfører Egil Strand fra Høyre.

FrP  26,4% 
Høyre   24,1% 
AP  22,5% 
SP 14,0% 
KrF 14,0%
Venstre   2,8% 
SV 2,5%
MDG 1,4% 
Pensjonistpartiet   0,8%
Nordmørslista   0,5%
Alliansen   0,3%
Partiet De Kristne   0,3%
Demokratene i Norge   0,2% 
Rødt   0,2%
Kystpartiet   0,1%
Liberalistene   0,1%

Aukra

Aukra kommune har en fremmøteprosent på 75 %, og ligger rundt to prosent under den totale valgdeltakelsen nasjonalt. Kommunen har 2461 stemmeberettigede, og hittil opptalte stemmer viser 1836. 530 personer valgte å forhåndsstemme, og 10 stemte blankt. Aukra har null forkastede stemmer. Høyre får flest stemmer, etterfulgt av FrP og AP.

Høyre har en framgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, og 2,8 fra fylkestingsvalget.

FrP har en økning på 4,0 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

AP går ned 3,8 prosentpoeng.

Senterpartiet har en økning på 4,1 prosentppoeng fra forrige stortingsvalg.

FrP har størst økning totalt sett.

Aukra kommune har ordfører Bernhard Riksfjord fra Arbeiderpartiet.

Høyre  29,1%
FrP 23,0%
AP 19,3%
SP11,3%
KrF5,8%
SV4,1%
Venstre  3,7%
MDG1,5 %
Rødt  0,8%
Pensjonistpartiet  0,5%
Partiet De Kristne  0.4 %
Alliansen  0,2%
Kystpartiet  0,1%
Nordmørslista  0,1%
Demokratene i Norge  0,1%
Liberalistene  0,1%