Kvinnerekord på Stortinget

Høyest kvinneandel MDG har høyest kvinneandel på Stortinget, med deres eneste mandat, Une Bastholm.  Foto: NTB/Scanpix

Nyheter

Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner, hvilket gir en prosentandel på 41,4. I dag er det 67 kvinnelige representanter, som tilsvarer 39,6 prosent. Også det var rekord ved valget i 2013.

Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.

Høyest kvinneandel får Miljøpartiet de Grønne. Deres ene representant heter Une Aina Bastholm.