Stor tilstrømming til valglokalene i Molde første dag

Mange valgte søndag

1483 stemmer i Molde søndag.

Stor pågang Valgfunksjonær Bitten Linge med listene til alle de 17 partiene som stiller til valg.  Foto: Olav Skjegstad

Jevn kø Mange nyttet søndagen til å stemme i Molde  Foto: Olav Skjegstad

Valgte søndag Aud og Knut Ove Hagset synes det er praktisk å stemme søndag.  Foto: Olav Skjegstad

Listeflora 17 lister pluss en blank å velge mellom  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Mens de fleste kommunene har valg bare mandag, er Molde blandt kommunene som holder det ordinære valget over to dager. Søndag var det åpent fra 15.00 til 19.00.

– Det er veldig godt frammøte, jeg har aldri sett slike køer første dagen før. Det lover bra med tanke på valgdeltakelse, sier valgfunksjonær Bitten Linge, som har vært med på dette siden 1975. Sammen med ti andre valgfunksjonærer sørget hun for råd og veiledning rundt det rent praktiske.

– Folk er veldig blide, så dette er bare gøy. Mange eldre pynter seg før de kommer hit, andre kommer i shorts, forteller Linge.

Ute på plassen er Knut Ove og Aud Hagset på veg inn. Begge forteller at de er trofaste mot det partiet de har stemt på før, uten å røpe hva det er.

Over en tredel har stemt

Når valglokalet stengte, var det kommet inn 1483 stemmer på søndagen alene, en dobling siden valget i 2013, da rundt 740 personer stemte på søndagen.

– Det endelige tallet på forhåndsstemmer i Molde ble 5446, pluss 614 stemmer som vi fikk inn og har sendt videre til andre kommuner, sier Marianne Lianes og Mette Jane Holand i Molde kommune til Rbnett.

De kan fortelle at det i Molde kommune er omlag 19000 stemmeberettigede, så allerede før "selve valgdagen", har ca. 6900, altså 36 prosent, av Moldes befolkning levert sin stemme.