Vedtok å spørre jobbsøkende prester om samlivsform

Therese Utgård frykter at vedtaket i Møre bispedømmeråd vil bli brukt mot homofile par.

- TRIST – Det er en ganske sterk formulering å ikke bare si at samlivsform KAN bli etterspurt, men VIL bli etterspurt – og kan bli vektlagt. På en måte er det ryddig, men jeg syns det er veldig trist at det er sånn, sier nestleder Therese Utgård etter fredagens møte i Møre bispedømmeråd.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Fredag behandlet Møre bispedømmeråd saka «Utlysing av stillingar og tilsettingsprosessar i Møre bispedøme». Rådets medlemmer er uenige om det er greit eller ikke å spørre søkere til vigslede stillinger, bla a prester, om samlivsform. Innstillinga var at annonsene skal ha formuleringa «Opplysningar om samlivsform vil bli etterspurt og kan bli vektlagt».

Det var også dette som ble vedtatt, med 6 mot 4 stemmer i bispedømmerådet fredag.


– Dette er dyneløfting

Møre bispedømeråd vil spørje om samlivsform i utlysingstekstar. Det opprører representantar for Åpen folkekirke.

 

– Ekteskapet er mellom mann og kvinne

Naturleg å spørje søkarar til stillingar i kyrkja om samlivsform, meiner Frode Rabbevåg i Møre bispedømmeråd.

 

– Det er en ganske sterk formulering å ikke bare si at samlivsform KAN bli etterspurt, men VIL bli etterspurt – og kan bli vektlagt. På en måte er det ryddig, men jeg syns det er veldig trist at det er sånn.

Det sier nestleder bispedømmerådet, Therese Utgård, etter møtet.

Protesterte mot spørsmålet

Hun og vara Margaret Mørk, begge i Åpen folkekirke, protesterte i Romsdals Budstikke før møtet mot denne utlysningsteksten. Begge mener formuleringen primært vil bli brukt mot homofile søkere, og at spørsmål om folks sexliv ikke hører hjemme i et jobbintervju. De nådde altså ikke igjennom med sitt syn.

– Hvis spørsmålet er om søkerne er samboere eller gifte, viste biskopen på møtet til at dette er hennes bord. Hun har egen tilsynsmyndighet og avgjør om prester er skikket til tjeneste, bla a om de lever i pakt med kirkens lære. Og bispemøtet har sagt at prester i tjeneste ikke skal være samboere, sier Utgård. 

Hun mener derfor at det ikke er noen grunn til å spørre om samlivsform i utlysningsteksten.

Motforslag tapte

De fleste bispedømmer varsler ikke i sine stillingsannonser at søkere vil bli spurt om samlivsform. Unntakene er Møre, Stavanger, Bjørgvin samt bispedømmet Agder og Telemark.

Utgård la fram et motforslag som bla a understreket at LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersone) skal ha like rettigheter. Dette nådde altså ikke opp i avstemningen.

Vil avklare syn på samboerskap

Hvorvidt det er greit for prester å være samboere, er for øvrig også under debatt for tiden.

For å få avklaring på dette, kom Utgård med en oppfordring til Kirkerådet. Teksten var ikke oppe til avstemning, men blir sendt til Kirkerådet som er oversendelsesforslag:  

«Møre bispedømmeråd ber Kirkerådet om å avklare hvordan et bispedømme ved utlysing og tilsetting i prestestillinger kan etterspørre hvorvidt en prest ordner sitt samliv som gift og ikke samboende.

Videre tydeliggjøres forholdet mellom bispedømmerådets tilsettingsmyndighet og biskopens tilsynsmyndighet i slike tilfeller.»